Pohjois-Savossa on valmisteltu alueellinen selviytymissuunnitelma koronakriisin jälkihoitoon ja jälleenrakennukseen. Siinä linjataan maakunnan käytössä olevien rakennerahasto- ja maaseutuohjelman varojen sekä kansallisten kehittämisvarojen kohdentamista lähivuosien aikana. Maakuntahallitus hyväksyi suunnitelman kokouksessaan tänään.

Uuden kasvun suunnitelman pääosassa ovat kolme kärkihankekokonaisuutta, jotka liittyvät hyvinvointiteknologiaan, vihreään liiketoimintaan ja kansainvälistymiseen. Kokonaisuudet jakaantuvat 14 hankkeeksi, joiden kokonaiskustannukset ovat yhteensä 74 miljoonaa euroa.

Niiden lisäksi suunnitelmaan on koottu lukuisia juna- ja tieliikennehankkeita sekä muita edunajamiskohteita noin 500 miljoonan euron edestä.

Maakuntahallituksen puheenjohtajan Seppo Kääriäisen mukaan kärkihankekokonaisuudet on valittu laajana maakunnallisena yhteistyönä.

– Tämä uuden kasvun suunnitelma on maakunnan yhteinen tahdonilmaus niistä toimenpiteistä, joilla lisätään nopeaa palautumiskykyä ja päästään takaisin sille samalle kasvu-uralle, jolla aluetaloutemme oli ennen koronakriisiä. Me tulemme yhdessä onnistumaan, Kääriäinen vakuuttaa.

Suunnitelma ei jää pelkästään aluetasolle, sillä pohjoissavolaiseen hyvinvointiteknologiaan ja vesiteknologiaan tehtävät satsaukset on jo huomioitu kansallisestikin merkittävinä elvytystoimenpiteinä.

– Koko Suomi on saatava kestävän kasvun uralle. Kotimaisella rokotetuotannolla olisi positiivisia vaikutuksia yritysten toimintaan, työllisyyteen ja huoltovarmuuteen. Rokotetuotannon ympärille syntyisi Kuopioon suoraan 20–30 uutta työpaikkaa, Kääriäinen valottaa.

Hyvinvointiteknologian resurssitarpeeksi on arvioitu 9,25 miljoonaa euroa. Vihreään liiketoimintaan esitetään noin 33 miljoonan euron lisärahoitusta.

– Koronakriisi on koskettanut voimakkaasti Pohjois-Savon vientiyrityksiä. Maakunnallisella tiekartalla voitaisiin lisätä vientiyritystemme määrää ja palauttaa vienti kasvu-uralle.

Kääriäisen mukaan elpymisrahoitusta on ohjattava myös matkailualalle, joka joutui ensimmäisenä elinkeinosektorina koronakriisin kouriin.

Uuden kasvun suunnitelma tulee linjaamaan myös EU:lta saatavan lisärahoituksen painopisteitä. Esimerkiksi Suomen REACT-EU-lisärahoituksen saanto tullee olemaan noin 150 miljoonaa euroa. EU:n elpymisvälineestä avustuksina Suomeen on tulossa nykyisten arvioiden mukaan noin 2,3 miljardia euroa.

6 miljoonaa euroa akuuttiin elvytykseen

Hallitus päätti viime viikolla tukea alueiden elpymistä yli 100 miljoonalla eurolla. Rahoitus tulee EU:n rakennerahasto-ohjelmasta sekä alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman ja pk-yritysten kehittämishankkeiden tukemisen määrärahoista.

Pohjois-Savo sai akuuttiin koronaelvytykseen noin kuusi miljoonaa euroa. Pohjois-Savon liitolle kohdennettavan määrärahan osuus on 2,1 miljoonaa euroa.

Maakuntahallitus 26.10.2020 »

POHJOIS-SAVON ESITYKSET KÄRKIHANKEKOKONAISUUKSIEN RAHOITUKSEKSI

1. Terveydenhuollon datan hyödyntäminen: terveydenhuollon digitaalisten ratkaisujen kehittämisalusta (kokonaiskustannusarvio 4,00 M€)
2. Rokotetuotanto osaksi kansallista huoltovarmuutta: rokoteinfrastruktuurin vahvistaminen kotimaisen rokotetuotannon varmistamiseksi (5,25 M€)
3. Älykkään vesijärjestelmän toimenpiteet: yritysten innovaatio-,
kehittämis-, investointi- ja viennin edistämisen rahoitus (5,00 M€)

KARJANLANNASTA HAJAUTETTUA ENERGIAA JA JALOSTETTUJA LANNOTTEITA
4. Hajautetun biokaasutuotannon pilotti (6,00 M€)
5. Turpeen korvaaminen kuivikkeena separoimalla lietelantaa (1,00 M€)
6. Lietelannan fraktiointimenetelmän kehittäminen tilatasolle (3,00 M€)

UUDET BIOPOHJAISET TORJUNTA-AINEET JA KEMIKAALIT
7. Biopohjaisten kemikaalien laaja monivuotinen kenttäkoe (0,70 M€)
8. Biopohjaisten kemikaalien teollinen kehitystyö (1,50 M€)

RAVINNEHIILTÄ SELLUTEOLLISUUDEN JA ELINTARVIKETUOTANNON JÄTTEISTÄ
9. Koetoiminnan loppuun saattaminen (3,00 M€)
10. Tuotannon käynnistämisen investointi, tarvetta myös yritysrahoitukselle ja -lainalle (6,00 M€)
11. Muun biojalostuksen yritysinvestoinnin julkinen rahoitus (7,00 M€)

VIENTIYRITYSTEN MÄÄRÄN LISÄÄMINEN
12. Laaditaan maakunnallinen tiekartta vientiyritysten määrän lisäämiseksi (0,10 M€)
13. Yritysten kasvuedellytysten tunnistaminen ja edistäminen, yrityslähtöisen rahoituksen lisääminen (27,00 M€)
14. Matkailun ponnahduslauta – kestävän matkailun strateginen kasvu (4,50 M€)

Kaikki yhteensä 74,05 M€