Pohjois-Savon maakuntahallitus suhtautuu epäillen Liikenneviraston muuttamiseen Väylävirastoksi. Esityksen mukaan Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi), Viestintävirasto ja Liikenneviraston tietyt toiminnot yhdistetään uudeksi virastoksi, Liikenne- ja viestintävirastoksi. Liikenneviraston jäljelle jäävät tehtävät jäisivät uudelle Väylävirastolle.

Maakuntahallituksen mielestä osapuolten lisääntyminen hämärtää vastuita. Väylävirastolle esitetyt tehtävät korostavat infraverkostoa, vaikka viraston tehtävänä on koko liikennejärjestelmän kehittäminen. Valtio hallinnoi ja kehittää väylien lisäksi myös liikennejärjestelmän solmukohtia, kuten asemia ja terminaaleja. Sen pitäisi näkyä selkeämmin viraston nimessä ja tehtävissä.

Maakuntahallitus korostaa lausunnossaan, että alueiden tasapuolisen kehittämisen tulee näkyä kummankin viraston käytännön toiminnassa sekä ylläpito- ja kehittämisresurssien alueellisessa kohdentamisessa. Pohjois-Savo on jäänyt muusta maasta jälkeen niin kehittämishankkeiden toteuttamisessa kuin korjausvelan vähentämisessä.

Maakuntahallituksen mielestä molempien virastojen toiminta-ajatuksiin tulee kirjata selkeästi aluekehittämisen ja alueidenkäytön tavoitteet koko maan kehittämiseksi monikeskuksisena, verkottuneena sekä toimiviin liikenne- ja tietoliikenneyhteyksiin perustuvana vuorovaikutteisena kokonaisuutena.

– Alueiden tasapuolinen kehittäminen tarkoittaa myös kaupunkiseutujen ja maaseutualueiden vuorovaikutteisen vetovoimaisuuden vahvistamista, lausunnossa sanotaan.

Maakuntauudistuksen myötä ELY-keskusten liikennevastuualueiden hoitamat maanteihin liittyvä kaavoitusyhteistyö ja kaavalausuntojen antaminen siirtyvät keskushallinnon virastoille, joille tulee turvata riittävät resurssit suunnitteluun osallistumiseen ja lausuntojen antamiseen.