Savon Yrittäjät on käynnistämässä Yritys oppii ja menestyy -nimistä kehittämishanketta, jossa pureudutaan digitalisaation kasvavaan merkitykseen pk-yritysten liiketoiminnassa.

– Haluamme saada yritykset näkemään, miten digitalisaatio voi vaikuttaa tuottavuuteen esimerkiksi ajankäytön tehostumisen ja kustannusten vähentymisen myötä, kertoo Savon Yrittäjien toimitusjohtaja Arto Nykänen.

Nykäsen mukaan hankkeessa käytetään sekä perinteisiä että aivan uudenlaisia menetelmiä ja tapoja opettaa ja oppia.

– Olennaisin osa ovat yrityskohtaiset osaamiskartoitukset, joita tehdään koko Pohjois-Savon alueella. Niiden avulla voidaan hahmottaa tulevia muutostilanteita paremmin ja saada yritykset reagoimaan niihin entistä nopeammin, hän sanoo.

Nykäsen mukaan tavoitteet on asetettu korkealle. Hankkeen järjestämiin koulutuksiin tavoitellaan 650:sta yrityksestä lähes 800 henkilöä kahden vuoden aikana.

Hankkeessa ovat mukana osatoteuttajina Kehitysyhtiö SavoGrow, Navitas Kehitys ja Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä. Kokonaisbudjetti on 1,33 miljoonaa euroa.

Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä puoltaa hankkeen rahoittamista Euroopan sosiaalirahastosta. Pohjois-Savon ELY-keskuksen jakaman EU-rahoituksen osuus on 933 500 euroa.

Lisätietoja:

Arto Nykänen, toimitusjohtaja
Savon Yrittäjät
Puh. 044 368 0501