PSL/JS

Työ- ja elinkeinoministeriö on päättänyt jakaa pk-yritysten kansainvälistymisen edistämiseen tarkoitetut rahat Hämeen ja Keski-Suomen ELY-keskuksille.

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan vastaava tuki Itä-ja Pohjois-Suomen pk-yrityksille voidaan jakaa rakennerahastojen varoista. Tämä kuitenkin asettaa eri alueiden yritykset eriarvoiseen asemaan, koska Itä- ja Pohjois-Suomeen osoitetut EU-tuet eivät saa pienentää kansallisia tukia ohjelma-alueella. Tämä on periaatteena kaikessa EU-tuissa.

Kansainvälistymisellä on suuri merkitys pk-yritysten kasvulle ja sitä kautta alueen työllisyydelle ja kehittymiselle. Työ- ja elinkeinoministeriön odotetaan korjaavan alkuvuodesta 2015 tekemänsä päätöksen maakuntien kansainvälistymisavustuksista koko maata tasapuolisesti kohtelevaksi.

Lisätietoja:
Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja
Pohjois-Savon liitto
Puh. 044 714 2648

Päivi Ekdahl, kehittämisjohtaja
Lapin liitto
Puh. 0400 383 578