PSL/JS

Työpaikoilla tapahtuvaa ammatillista koulutusta halutaan lisätä lähivuosina Pohjois-Savossa. Tavoitteena on, että jo parin vuoden päästä Savon ammatti- ja aikuisopistossa aloittavien nuorten opiskelijoiden oppimisesta vähintään puolet tapahtuu työpaikoilla.

– Opiskelijoiden ammattitaito halutaan saada vastaamaan nykyistä paremmin työelämän osaamistarpeita ja pelisääntöjä, Savon koulutuskuntayhtymän johtaja Esa Karvinen painottaa.

Koulutuskuntayhtymän hallinnoimassa Työpaikalla tapahtuu -hankkeessa rakennetaan uudenlainen yhteistyö- ja toimintamalli, jonka avulla pyritään edistämään työllistymistä, yrittäjyyttä ja koulutuksen saavutettavuutta. Karvisen mukaan toimintamallista tulee ainutlaatuinen koko Suomessa.

– Olemme jo hankkeen valmisteluvaiheessa käyneet erinomaista vuoropuhelua maakunnan työelämäjärjestöjen ja yritysten kanssa. Kaikki osapuolet näkevät tarpeelliseksi työpaikalla tapahtuvan oppimisen lisäämisen, Karvinen sanoo.

Muutos edellyttää myös opettajuudelta uudenlaisia toimintatapoja. Savon Yrittäjien toimitusjohtaja ja maakunnan yhteistyöryhmän jäsen Arto Nykänen pitää rakenteellista muutosta isona, mutta oikeansuuntaisena.

– On tärkeää, että oppilaitosten ja elinkeinoelämän välille luodaan entistä syvempää integraatiota. Opettajien pitää jalkautua työpaikoille ja olla entistä aktiivisemmin mukana opetustyössä. Varsinkaan mikroyrityksissä opetus ei saa jäädä yrityksen työntekijöiden kontolle, Nykänen sanoo.

Maakunnan yhteistyöryhmä päätti maanantaina puoltaa EU-rahoituksen myöntämistä hankkeelle. ELY-keskus rahoittaa ajalla 1.4.2015–31.12.2017 toteutettavaa hanketta Euroopan sosiaalirahastosta lähes 1,4 miljoonalla eurolla.

Lisätietoja:
Esa Karvinen, kuntayhtymän johtaja
Savon koulutuskuntayhtymä
+358 44 785 3003

Arto Nykänen, toimitusjohtaja
Savon Yrittäjät
 +358 44 368 0501

Tuija Tuomela, rakennerahastoasiantuntija
ELY-keskus
 +358 295 026 698