Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD suosittelee Suomea investoimaan Itä- ja Pohjois-Suomen liikenneväyliin ja tietoliikenneverkkoihin.

OECD:n mukaan Suomen liikenne-, sähkö- ja tietoverkkojen rakentamiseen tarvitaan pitkän tähtäimen infrasuunnitelma, joka ohjaa päätöksentekoa nykyistä paremmin sekä valtakunnallisesti että alueellisesti.

Järjestö suosittelee, että suunnitelmaa alettaisiin tehdä Itä- ja Pohjois-Suomesta valittavien pilottimaakuntien avulla.

Tiedot käyvät ilmi ensi keväänä julkaistavasta OECD:n tutkimuksesta. Siinä esitetään politiikkasuosituksia pohjoisten harvaan asuttujen alueiden kilpailukyvyn tukemiseksi.

Tutkimuksen koostetta esiteltiin maanantaina Pohjois-Savon maakuntahallitukselle.

– Tutkimuksen sisältämiä politiikkasuosituksia tullaan hyödyntämään harvaan asuttujen alueiden edunajamiseen niin ministeriöiden suuntaan Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa kuin Euroopan komissiollekin, sanoo maakuntahallituksen puheenjohtaja Seppo Kääriäinen.

Tutkimuksessa painotetaan, että harvaan asuttujen alueiden luonteenomaiset pysyvät haitat tulee huomioida myös tulevaisuudessa niin kansallisella kuin Euroopan unionin tasolla.

Lisäksi OECD kannustaa Suomea kehittämään ja lujittamaan kansallisen ja alueellisen tason hallintojen yhteentoimivuutta myös pk-yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan tukemiseksi.

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien liitot aikovat järjestää tutkimuksen pohjalta tapaamisen keskeisten ministeriöiden kanssa heti alkuvuodesta.

Englanninkielinen kooste löytyy täältä.