Pohjois-Savossa käynnistyy uusi hanke, jonka tavoitteena on selvittää, kuinka houkuttelevana alueen nuoret kokevat maakunnan nyt ja tulevaisuudessa ja minkä tulee maakunnassa muuttua, jotta alue säilyttää vetovoimansa nuorten silmissä. Alustavia tarkasteluteemoja ovat työelämä, asuminen, liikkuminen, yrittäjyys, koulutus, palvelut, vapaa-aika ja virkistys sekä ympäristö. Tarkastelussa huomioidaan myös valtakunnallinen ja kansainvälinen ulottuvuus.

Lisäksi tarkoituksena on saada kokonaiskuva siitä, miten nuoret pääsisivät jatkossa paremmin vaikuttamaan maakunnalliseen suunnitteluun, strategiatyöhön sekä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, jotka koskettavat nuorten elämää ja toimintaympäristöä. Nuorten äänen tulee kuulua läpi päätöksentekoprosessin aina asioiden valmistelusta toteutukseen ja seurantaan asti. Hankkeessa on tarkoitus aloittaa nuoria houkuttelevan maakunnallisen vaikutus- ja osallisuusverkoston rakentaminen.

Hankkeen kohderyhmänä on alueen noin 15–25-vuotiaat nuoret. Ikäluokka ei ole tiukka rajaus, vaan siinä joustetaan, mikäli toimenpiteet, eri tarkastelunäkökulmat ja tavoitteiden saavuttaminen sitä edellyttävät. Hankkeessa huomioidaan heikommassa asemassa olevat ja syrjäseudulla asuvat nuoret sekä maahanmuuttajanuoret sekä täällä opiskelevat ulkomaalaiset. Tiedonsaannin kannalta on tärkeää tavoittaa muualta tänne opiskelemaan tulleet nuoret. Mikäli tiedonkeruun menetelmät ja tietolähteet mahdollistavat, myös maakunnasta poismuuttaneiden kokemuksista on hyvä saada tietoa. Hankkeen kohderyhmänä ei ole pelkästään nuoret, sillä merkittävässä asemassa ovat nuorten parissa työtä aikuiset ja heidän edustamansa organisaatiot.

Nuoret pohjoissavolaiset tulevaisuudentekijät -hankkeen projektipäällikkönä toimii Tanja Moilanen. Hän aloittaa tehtävässään 27. heinäkuuta. Hanketta rahoittavat ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) sekä Pohjois-Savon liitto.