Euroopan investointipankki (EIP) on myöntänyt 8 miljoonan euron rahoituksen kuopiolaiselle NewIconille lääkelogistiikan kehittämiseen ja innovointiin. Yrityksen uudet automaatioratkaisut helpottavat hoitohenkilökunnan työtä lääkehuollon jokaisessa vaiheessa apteekeissa ja sairaaloissa.

NewIcon on nopeasti kasvava terveysteknologia-alan yritys, joka valmistaa sairaaloille ja apteekeille automaatioratkaisuja, joiden teknologia perustuu robotiikkaan ja teolliseen internetiin. NewIcon käyttää EIP:n lainarahoituksen lääkehuollon kokonaisautomaation ratkaisujen kehittämiseen ja tuottamiseen. Rahoitus mahdollistaa apteekkien keräilyvarastoautomaattien ja sairaaloiden älylääkekaappien jatkokehittämisen. EIP:n rahoituksella kehitetään myös suonensisäisten lääkkeiden valmistusrobotteja sekä uudenlaisia lääkehuollon ohjelmistoja. Tällä vastataan terveydenhuollon uusiin kasvaviin tarpeisiin tehokkuuden ja lääkehuollon turvallisuuden parantamiseksi.

Rahoitus toteutetaan innovatiivisille kasvuyrityksille suunnatuilla uuden sukupolven rahoitusinstrumenteilla InnovFin-ohjelmasta, ja sen tukena on EU:n tutkimus- ja innovaatiorahoitusohjelma Horisontti 2020. InnovFin-tuoteperheen midcap-kasvurahoitus-instrumentin tavoitteena on parantaa riskirahoituksen saantia midcap-yritysten ja pk-yritysten tutkimus- ja innovaatiohankkeille. Tätä EIP:n rahoitustukea ovat aiemmin saaneet Suomessa innovatiiviset yritykset Rovio ja Kiosked.

“Midcap-yrityksillä on tärkeä rooli Euroopan kilpailukyvyn, työllisyyden ja kasvun vauhdittajina. InnovFin-tuoteperheen instrumenteilla tuetaan sellaisia midcap-yrityksiä, jotka osoittavat jatkuvasti erityisen vahvaa innovointikykyä. NewIcon on nopeasti kasvava innovatiivinen yritys, jolla on vahvat kasvumahdollisuudet, ja siksi se on ihanteellinen ehdokas tähän ohjelmaan”, Suomen rahoitustoiminnasta vastaava EIP:n varapääjohtaja Jan Vapaavuori sanoo.

“Ratkaisumme ovat vastaus terveydenhuollon yhä merkittävämpään globaaliin haasteeseen, eli väestön ikääntymiseen, minkä takia lääkkeitä käytetään koko ajan enemmän ja hoitohenkilökunnan resurssit ovat kovilla. Automaation käyttö on lääke potilasturvallisuuden parantamiseen. Olemme panostaneet tuotekehitykseen ja se on alkanut tuottaa tulosta. Meillä on hihassa vielä monta uutta ässää, joilla voimme haastaa kansainväliset kilpailijamme. Meillä on kunnia kuulua samaan innovatiivisten yritysten joukkoon kuin peliyritys Rovio ja verkkomainonta-alan yritys Kiosked. On hienoa olla kolmas suomalaisyritys, ja nimenomaan kuopiolainen terveysteknologiayritys, joka on täyttänyt EIP:n InnovFin-kasvurahoitusohjelman tiukat rahoituskriteerit”, NewIconin toimitusjohtaja Ossi Parviainen toteaa.

EIP:n lainan ansiosta NewIcon pystyy laajentamaan nopeasti toimintojaan jatkuvasti muuttuvilla markkinoilla. Se auttaa NewIconia vahvistamaan kilpailukykyä yrityksen kehitys- ja innovaatiotoimintaa vauhdittamalla. Henkilökuntaa NewIconilla on tällä hetkellä runsaat 50, ja henkilöstön lukumäärän odotetaan nelinkertaistuvan seuraavien kolmen vuoden aikana. Henkilökuntaa tullaan palkkaamaan myös ulkomaisiin toimipisteisiin, joista ensimmäinen perustettiin Britanniaan alkuvuodesta 2016. Suunnitelmissa on perustaa seuraavaksi omat toimipisteet kaikkiin Pohjoismaihin.

“Olemme hyvin tyytyväisiä, että saamme olla yhteistyökumppani NewIconin kanssa näin uraauurtavassa operaatiossa, koska tämä rahoitus tukee NewIconin kehitystä paikallisesta edelläkävijästä globaalisti toimivaksi teollisuusyritykseksi. Antaessaan rahoitustukea menestyvälle eurooppalaiselle terveysteknologiayritykselle EU-maiden yhteinen pankki voi lujittaa Euroopan asemaa merkittävänä teknologian tuottajana ja edistää korkeaa osaamista vaativien työpaikkojen syntymistä Eurooppaan”, EIP:n varapääjohtaja Vapaavuori toteaa.

“Kasvutavoitteenamme on kymmenkertaistaa liikevaihtomme ja saada yhden prosentin markkinaosuus globaalista lääkehuollon automaatioalasta vuoteen 2020 mennessä. Se on meille iso siivu kasvavista markkinoista, joiden arvo tutkimustemme perusteella on noin 70 miljardia euroa lähivuosina. Tämä tarkoittaa, että suuntaamme EIP:n rahoitusta myös kansainvälistymisinvestointeihin, millä pyrimme varmistamaan tuotteidemme pääsyn uusille markkinoille”, NewIconin toimitusjohtaja Ossi Parviainen sanoo.