Kuopion yliopistollisen sairaalan ja kuopiolaisen terveysteknologiayritys Mega Elektroniikka Oy:n tutkimushanke on saanut 1,2 miljoonan euron apurahan EU:n Horizon 2020 -ohjelmasta. WOMEN UP -hankkeessa tutkitaan naisten virtsankarkailun hoitoa lantionpohjan lihasharjoittelun avulla.

WOMEN UP -tutkimus- ja kehittämishnakkeessa on tavoitteena luoda kokonainen hoitokokonaisuus, joka huomioi lantionpohjan lihasharjoittelun lisäksi myös laajasti monia ulottuvuuksia virtsankarkailun hoidossa.

Hankkeessa pyritään luomaan uusi laitekokonaisuus ja siihen liittyvä ohjelmisto erilaisiin mobiililaiteympäristöihin. Hankkeessa huomioidaan laajasti mm. psykososiaalisia aspekteja, jotka liittyvät potilaan vaivaan sekä kehitetään yksinkertaisia mittareita motivoimaan potilaiden jatkuvaa kuntoutusta sekä tuetaan muita terveyttä edistäviä näkökohtia. Mittausteknologiassa hyödynnetään Mega Elektroniikan jo kehittämää laitesensori- ja insinööriosaamista.

Tutkimus- ja kehittämishankkeella on hyvin kunnianhimoiset kokonaisvaltaiseen hoitoon ja kuntoutukseen tähtäävät tavoitteet. Yhtenä tavoitteena on myös tuon teknologian soveltuminen jokapäiväiseen hoito- ja tutkimuskäytäntöön. Tärkeänä osana tätä hanketta toteutetaan laaja monikeskustutkimus, johon rekrytoidaan kaikkiaan 400 potilasta – näistä 80 Kuopion yliopistollisen sairaalan alueelta. Mega Elektroniikan kehittämä laite on pohjana, ja Mega Elektroniikka tulee vastaamaan myös tuon kehitettävän laitteen protoversiosta.

Laitteen avulla toteutettavaa hoitoa verrataan monikeskustutkimuksessa perinteisiin potilaille annettaviin harjoitteluohjeisiin. Muita tutkimuskeskuksia ovat Academisch Medisch Centrum (Amsterdam) ja Hospital Clinic Barcelona. Hankkeen kokonaisbudjetti on 3,4 miljoonaa euroa. Tutkimushanke kestää 3,5 vuotta.

Lisätietoja:
KYSin ylilääkäri Olavi Airaksinen, kuntoutuksen palveluyksikkö, p. 0400 673 842
Mega Elektroniikka Oy:n toimitusjohtaja Arto Remes, p. 040 505 2415
KYSin johtajaylilääkäri Jorma Penttinen, p. 044 717 2110