Pohjois-Savon maakuntahallitus esittää äänin 6-5 valtioneuvostolle Pohjois-Savon liittoa väliaikaisorganisaatioksi itsehallintoalueen muodostamiseen ja toiminnan valmisteluun.

Vastaehdotuksen mukaan asia olisi siirretty tammikuun kokoukseen tai siihen saakka kunnes valtioneuvosto on antanut ohjeen väliaikaisorganisaatiosta.

– Liitto alkaa rakentaa asiakaslähtöisen palvelun ja täydellisen palveluintegraation mukaista toimintamallia. Mittavaa urakkaa helpottaa se, että maakunnallisessa sote-hankkeessa on tehty erinomaista pohjatyötä muun muassa henkilöstö-, omaisuus- ja tietohallintojärjestelyjen suhteen, sanoo maakuntahallituksen puheenjohtaja Seppo Kääriäinen.

Kääriäisen mukaan alkuvaiheessa valmistellaan kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien sekä maakunnan liiton lakisääteisten tehtävien siirtämistä itsehallintoalueelle.

Väliaikainen organisaatio toimii siihen saakka kunnes itsehallintoalueen ylimmän päättävän toimielimen vaalit on järjestetty ja toimielin on sen jälkeen aloittanut toimintansa.

Väliaikaisen organisaation toiminta rahoitetaan valtion talousarviosta.

Maakuntajohtajan haku alkaa

Maakuntahallitus päätti julistaa maakuntajohtajan viran haettavaksi 17.12.2015 mennessä. Uusi maakuntajohtaja valitaan maakuntavaltuuston kokouksessa 4. huhtikuuta 2016.

Nykyinen maakuntajohtaja Jussi Huttunen jää eläkkeelle syksyn 2016 aikana.

Lisäksi hallitus hyväksyi vastineen valitukseen, joka koski Rautalammin ja Suonenjoen rajalle sijoittuvaa Tervalamminvuorta potentiaalisena tuulivoima-alueena Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavassa.

– Valituksessa esille tuodut monet yksityiskohtaiset asiat ratkaistaan osayleiskaavoituksen yhteydessä, vastineessa todetaan.