Maanantaina kokoontunut Pohjois-Savon maakuntavaltuusto yhtyy maakuntahallituksen lokakuussa hyväksymään sote-uudistuksen kannanottoon. Sen mukaan valmistelussa keskeisiä tavoitteita ovat sosiaali- ja terveydenhuollon kapasiteetin optimaalinen käyttö ja tuottavuuden parantaminen. Sote-palvelut pyritään tuottamaan jatkossa mahdollisimman lähellä kansalaista.

Valtuuston puheenjohtaja Kari Rajamäen mukaan valtuuston on kokoonnuttava nykyistä useammin sote- ja maakuntauudistuksen takia. Valtuuston rooli korostuu etenkin siinä tilanteessa, jos valmistelussa tulisi eteen ongelmakohtia tai risteyskohtia.

– Yhteisesti hyväksytty linjaus selkiyttää ja parantaa yliopistosairaalan, Iisalmen ja Varkauden aluesairaaloiden sekä terveyskeskusverkoston kumppanuusmallia ja työnjakoa, Rajamäki sanoi.

Maakuntahallituksen puheenjohtaja Seppo Kääriäisen mukaan kannanotto ilmaisee maakunnan yhteisen tahtotilan.

– Kaiken a ja o on, että vähenevät voimavarat ja erilaiset intressit sovitetaan yhteen järkevällä tavalla.

Maakuntajohtaja Marko Korhonen korosti, että uudistusta ei tehdä hallintoa varten.

– Yhteinen visiomme on, että toiminta on parempaa ja kilpailukykyisempää kuin ennen uudistusta, hän purki auki kannanottoa.

Sote- ja maakuntauudistuksen ohella maakuntavaltuustossa käytiin vilkasta keskustelua saavutettavuudesta ja matkailusta. Useissa puheenvuoroissa todettiin niiden molempien liittyvän maakunnan kilpailukykyyn.

– Keskustelu osoittaa, että meidän on tehtävä kunnollinen analyysi alueellisesta saavutettavuudesta, maakuntavaltuuston varapuheenjohtaja Markku Eestilä totesi.

Käräjäoikeuksien kanslioita ei saa lakkauttaa

Pohjois-Savon maakuntavaltuusto vastustaa voimakkaasti Iisalmen ja Varkauden kanslioiden ja istuntopaikkojen lakkauttamista.

Maakuntavaltuuston mukaan kanslioiden lakkauttaminen heikentää merkittävästi kansalaisten oikeusturvaa ja muun oikeudenhoidon toimintaa.

– Lakkauttamisen taloudelliset edut on arvioitu liian suppeasti vain oikeusministeriön hallinnonalan näkökulmasta, eikä ole otettu riittävästi huomioon lakkautusten vaikutusta Iisalmen ja Varkauden aluetalouksiin, valtuuston kannanotossa sanotaan.

Valtuusto hyväksyi liiton talousarvion vuodelle 2017. Jäsenkunnilta peritään varsinaiseen toimintaan 2 359 232 euroa, missä on lisäystä kuluvaan vuoteen verrattuna noin 23 000 euroa.

Lisätietoja:
Kari Rajamäki, maakuntavaltuuston puheenjohtaja
p. 050 511 3135, kari.rajamaki@pohjois-savo.fi