Pohjois-Savon maakuntavaltuusto hyväksyi tänään sote-uudistuksen jatkolinjauksen, jonka mukaan psykiatrinen osastohoito ja selviämis- sekä katkaisuhoidon palvelut järjestetään jatkossakin Kuopion yliopistollisessa sairaalassa sekä Iisalmen ja Varkauden aluesairaaloissa.

Maakuntavaltuusto pitää tärkeänä, että avohoito- ja osastohoito muodostavat tiiviin kokonaisuuden, joka mahdollistaa avohoitopainotteisen mielenterveys- ja päihdetyön palvelut.

Anestesiaa ja leikkaussaliolosuhteita vaativa leikkaustoiminta keskitetään Kysiin. Polikliinista kirurgiaa tuotetaan hajautetun toimintamallin mukaisesti Iisalmen ja Varkauden sairaaloissa niiden sopiman työnjaon mukaisesti.

Maakuntavaltuusto päätti äänin 35-4 (1 tyhjä ääni) maakuntahallituksen tekemästä periaatelinjauksesta, jonka mukaan polikliinista kirurgiaa tuotetaan mahdollisimman laajana toimintana. Nelli Berg-Väänäsen (kok.) hävinnyt vastaehdotus koski edellä mainitun periaatemaininnan poistamista.

Myös anestesiaa vaativia muita kuin leikkaustoimenpiteitä, kuten esimerkiksi sähköhoitoja ja sähköisiä rytminsiirtoja, tehdään tulevaisuudessa myös Iisalmessa ja Varkaudessa.

Maakuntavaltuuston mukaan nykyisten organisaatioiden uudistushankkeet on valmisteltava maakunnallisena yhteistyönä saman pöydän ääressä.

Korjattu 28.11. klo 10.00. Nelli Berg-Väänäsen tekemä vastaehdotus sai 4 ääntä, ei 3. Hänen tekemänsä ehdotus koski alkuperäisen päätösehdotuksen mainintaa "päiväkirurgiaa tuotetaan mahdollisimman laajana toimintana". Päätösehdotuksessa päiväkirurgialla ja polikliinisella kirurgialla on virheellisesti tarkoitettu samaa asiaa. Jatkossa käytetään ainoastaan jälkimmäistä termiä.

Lisätietoja:
Leila Pekkanen, sote-muutosjohtaja
040 8302789, leila.pekkanen (at) ylasavonsote.fi

Tarja Miettinen, sote-muutosjohtaja
044 7142664, tarja.miettinen (at) pohjois-savo.fi

Kari Rajamäki, maakuntavaltuuston puheenjohtaja
050 5113135, kari.rajamaki (at) pohjois-savo.fi