Pohjois-Savon maakuntahallitus hyväksyi tämänpäiväisessä kokouksessaan ehdotuksen Pohjois-Savon sote- ja maakuntauudistuksen valmistelumalliksi ja esittää sitä käsiteltäväksi kuntien evästyskeskustelussa 13. kesäkuuta.

Kuntakokouksessa käsitellään mm. ohjaus- ja seurantaryhmän kokoonpano ja tehtävät sekä valmistelutyön ohjaus ja koordinointi.

Kuntakokouksessa saadun palautteen jälkeen uusi valmistelumalli esitetään kuntien hyväksyttäväksi elokuun 2016 aikana.

Maakuntahallitus hyväksyi yksimielisesti uuden maakuntajohtajan Marko Korhosen kanssa tehdyn johtajasopimuksen. Kokonaispalkaksi vahvistettiin 9900 euroa. Sopimukseen ei sisälly erillistä erokorvausta.

Marko Korhonen aloittaa maakuntajohtajana 1. syyskuuta.

Maakuntahallitus nimesi maakunnan vuoden kyläksi Jyrkän kylän Sonkajärveltä.