Pohjois-Savon liitto järjesti kutsuseminaarin kaivostoiminnasta tiistaina 15. tammikuuta. Tilaisuus veti maakuntasalin täyteen.

Tilaisuus oli osa teemaseminaarisarjaa, joka liittyy Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 2. vaiheen valmisteluun sekä laajemmin maankäyttö- ja rakennuslain uudistusprosessiin, kaivostoimintaa kohtaa nousseeseen kritiikkiin ja kaivoslain uudistuspaineisiin.

Seminaarissa kuultiin mm. ympäristöministeriön, Kaivosteollisuus ry:n, Itä-Suomen yliopiston, GTK:n, Yara Suomen, Lujabetonin ja Beowulf Mining Plc:n esitelmät ja puheenvuorot.

– Yhteenvetona päivästä voisi sanoa, että vuorovaikutukselle tullaan varaamaan lisää aikaa valmistelussa ja siinä hyödynnetään tutkimusten tuloksia. Maanotto tarvitsee kyselyn toimijoiden tarpeista, kiteytti suunnittelujohtaja Paula Qvick.

Seuraava teemaseminaari on tulossa huhtikuussa. Silloin keskitytään liikennejärjestelmään.

Kokouksen esitysaineistot löytyvät täältä.