Maakuntajohtajat liikennejärjestelmän kehittämisestä osaltaan vastaavina virkamiehinä ovat huolissaan Juha Sipilän hallituksen liikennepolitiikan pitkäjänteisyyden puutteesta koskien etenkin suuria, tarpeellisia liikenneinvestointeja.

Maakuntajohtajien mielestä panostukset korvausvelan vähentämiseen ja perusväylänpitoon sekä liikenne palveluna –ajatteluun ja digitalisaatioon ovat sinänsä tarpeellisina ja oikeina.

– Mutta ne eivät korvaa liikenneverkon pitkäjänteiseen kehittämisen tarvetta myös suurten kapasiteettia parantavien investointien muodossa. Mikäli näin ei tehdä, Suomi on vaarassa menettää myös TenT-verkon kehittämiseen liittyvää saantoamme Euroopan unionista, todetaan maakuntajohtajien yhteisessä kannanotossa.

Pohjois-Savon maakuntajohtaja Jussi Huttunen muistuttaa, että liikennepolitiikka on ollut ja tulee olemaan vaikuttavaa ja konkreettista alueiden, maakuntien kehittämispolitiikkaa kaikenlaisilla hallituskoalitoilla.

Hänen mielestään nyt on luotava nopeasti yhteinen näkemys lähivuosien suurten liikennehankkeiden tarpeesta ja priorisoinnista suunnittelun, valmistelun ja uusienkin rahoitusmallien kehittelyn pohjaksi.

– Usean hallituksen kaudella harjoitettu liikennepoliittinen selontekomenettely ja suurten kehittämis- ja kärkihankkeiden investointijärjestyksen laadinta on ollut toimiva tapa, vaikka sen laadinta on ollut vaikeaa. Se on tuonut ajallisen määrittelyn ja sitonut yli hallituskausien investointien toteutumisen ja rahoittamisen kehykset, Huttunen toteaa.