Pohjois-Savon maakuntahallitus hyväksyi tänään kokouksessaan Pohjois-Savon liiton tilinpäätöksen vuodelta 2015.

Tilikauden ylijäämäksi muodostui 359 463,44 euroa mm. henkilöstömenojen ja luottamushenkilöhallinnon menojen alittumisen takia. Lisäksi palvelujen ostoihin käytettiin noin 81 000 euroa arvioitua vähemmän.

Ylijäämästä 200 000 euroa esitetäään siirrettäväksi Pohjois-Savon kehittämisrahastoon varauksena käytettäväksi vuosina 2016–2019 mahdollisesti maakunnan itsehallinto- ja soteuudistuksen tarvitsemien hankkeiden rahoittamiseen. Loput siirretään omaan pääomaan edellisten tilikausien ylijäämätilille.