Maakuntahallitus hyväksyi kokouksessaan 23. syyskuuta Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 tarkistamisen 1. vaiheen kaavaehdotuksesta saatuun palautteeseen laaditut vastineet.

Yksityisten antamissa muistutuksissa korostui kaksi teemaa: Yara Suomi Oy:n Siilinjärven kaivosalueeseen liittyvät merkinnät ja ampumaradat. Yksityishenkilöiden palautteesta noin 70 prosenttia liittyi Yaran kaivoksen merkintöihin ja noin 17 prosenttia ampumaratoihin.

Nähtävilläolon aikana (27.6.–15.8.2018) osallisilta saatiin 77 kirjallista palautetta. Viranomaistahot antoivat 30 lausuntoa ja yksityiset sekä yhteisöt 47 muistutusta. Koska viranomaiset olivat saaneet antaa lausuntonsa alustavasta kaavaehdotuksesta jo keväällä 2018, viranomaispalautteessa ei juurikaan ollut huomautettavaa.

Maakuntavaltuusto saa maakuntakaavan käsiteltäväksi 19. marraskuuta 2018.

Lue lisää:
Saatu palaute ja alustavat vastineet »