Pohjois-Savon maakuntahallitus hyväksyi kokouksessaan maanantaina Pohjois-Savon liiton talousarvion vuodelle 2016.

Jäsenkunnilta peritään varsinaiseen toimintaan 2 335 873 euroa. Lisäystä kuluvaan vuoteen on 43 387 euroa.

Jäsenkunnilla ei juurikaan ollut huomautettavaa talousarvioesitykseen, mikä maakuntajohtaja Jussi Huttusen mukaan kielii tyytyväisyydestä tiukkaan taloudenpitoon pitkällä aikavälillä.

– Talousarvioesitys on kireä. Mikäli siihen sisällytetyt säästöt eivät toteudu, joudutaan turvautumaan koko henkilöstön lomautukseen kahdeksi viikoksi. Tavoitteena on edelleen sopeuttaa menoja ilman irtisanomisia, sanoi Huttunen.

Maakuntaliitto joutuu ensi vuonna ensimmäistä kertaa rahoittamaan EU:n rakennerahastojen hallinto- ja valmistelutyötä liiton perusrahoituksella eli osin kuntien rahoittamana. Rakennerahastomenoja jää katettavaksi 193 032 euroa muilla keinoin.

– Olemme painottaneet toimintaamme jäsenkunnilta saadun palautteen mukaisesti. Pyrimme edistämään vahvojen toimialojemme yritysten kasvua, kilpailukykyä ja sitä kautta hyvää työllisyyttä. Eritoten luonnonvaratalouden kärjet korostuvat työssämme seuraavien kolmen vuoden aikana, arvioi Huttunen.

Maakuntahallituksen puheenjohtaja Seppo Kääriäinen korosti ylimaakunnallisen yhteistyön merkitystä.

– Laaja-alainen edunajaminen on juuri nyt äärimmäisen tärkeää niin itäsuomalaisten kuin pohjoissuomalaisten kanssa, totesi Kääriäinen.

Maakuntahallitus sai tilannekatsauksen Itä-Suomen liikennestrategian uudistamisesta ja Pohjois-Savon maahanmuuttajatilanteesta.