Pohjois-Savon liiton ja ELY-keskuksen ylimääräiset rahoitushaut herättivät odotetusti suuren kiinnostuksen. EU-rahoitusta oli haettavana koronapandemiasta aiheutuvien haittojen torjuntaan ja korjaamiseen.

Pohjois-Savon liitossa kaikki hakemukset käsiteltiin kahdessa viikossa. Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tukea myönnettiin 13 kehittämishankkeelle yhteensä reilut miljoona euroa. Ohjelmapäällikkö Soile Juuti kertoo, että tukea kohdennettiin muun muassa kuntien terveydenhuollon palvelujen kehittämiseen, yritysverkostojen kehittämiseen ja matkailupalvelujen saatavuuden parantamiseen.

– Esimerkiksi Tarjoomo-osuuskunta käyttää saamansa tuen uuteen verkkosivustoon, jolla yritykset, yhdistykset ja muut kolmannen sektorin toimijat voivat tarjota palveluita ja apua ikäihmisten koteihin. Tämä tukee hienolla tavalla yrityksiä, joiden liiketoiminta on kärsinyt koronaepidemiasta johtuen, mutta samalla myös ikäihmisiä, joilla on tarve saada tietoa palveluntuottajista.

Iisalmessa poikkeusoloista voimakkaasti kärsineiden pienten yritysten toimintaedellytyksiä aiotaan vahvistaa ryhmäkohtaisten asiantuntijoiden vetämien työpajojen avulla. Rautavaaran kunta puolestaan hyödyntää tuen luontomatkailun verkkokaupan perustamiseen.

Lisäksi rahoitusta myönnettiin menetelmän kehittämiseen, jonka avulla pystytään tehostamaan koronainfektiopotilaan jäljittämistä sekä selvittämään mahdolliset altistumiset ennen varsinaisen koronadiagnoosin varmistumista.

Juutin mukaan ohjelmakauden EAKR-rahoitusta on enää vain hieman jäljellä. Loppurahoitus tullaan yhä pääosin kohdentamaan koronapandemiasta aiheutuvien haittojen torjuntaan ja korjaamiseen. Samalla on siirrytty jatkuvaan hakuun. Koronateemaan on tarjolla nyt myös uutta, alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahaa (AKKE).

ELY-keskus sai ennätysmäärän hakemuksia

ELY-keskuksen rahoitushaussa uusia ideoita esitettiin ennätyksellinen määrä. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tukea haettiin Itä-Suomessa kaikkiaan 96:een eri kohteeseen.

– Päätökset saatiin tehtyä ennätysnopeassa aikataulussa, joten rahoitetut hankkeet ovat jo käynnistyneet. ESR-tukea myönnettiin Pohjois-Savon hankkeisiin yhteensä kaksi miljoonaa euroa. Hankkeiden toteutusaika on pääosin puoli vuotta, valottaa rahoituspäällikkö Timo Ollila ELY-keskuksesta.

Hänen mukaansa hankkeet vaihtelevat yritysten liiketoiminnan turvaamisesta ja muutosvalmiuden vahvistamisesta osallisuutta ja toimintakykyä edistäviin toimenpiteisiin.

Yritysten neuvontaan ja kausityövoiman saatavuuteen liittyviä hankkeita on käynnistynyt yhdeksän. Yrittäjäjärjestöjen ja yrittäjien hankkeissa etsitään ratkaisuja akuutteihin liiketoiminnan ongelmiin kriisitilanteessa.

Uusista hankkeista osallisuutta ja toimintakykyä vahvistavia hankkeita on yli kaksikymmentä eri puolilla maakuntaa. Niissä tavoitellaan erityisesti nuorten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä lisääviä konkreettisia tekoja. Hankkeiden toteuttajat ovat pääosin järjestöjä.

– Toiminnan muotoina ovat osallisuutta lisäävät toimet liikunnan, kulttuurin ja muun yhdessä tekemisen keinoin. Erityisesti haavoittuvassa oleville nuorille on tarjolla maksutonta toimintaa terveysviranomaisten ohjeistus huomioiden. Tarjolla on myös apua lomautetuille ja työelämän ulkopuolelle jääneiden arjen tukitoimenpiteisiin.

Ollilan mukaan positiivista oli, että merkittävä osa ESR-hankkeiden toteuttajista on uusia toimijoita, joilla ei ole hankkeista aiempaa kokemusta.

Muitakin uusia hankkeita on alkamassa

Poikkeusolosuhteista huolimatta maakunnassa jatkuu aluekehitystyö muutoin normaalisti. Maakunnan yhteistyöryhmä käsitteli tänään kehittämishankkeita, joilla tuetaan Pohjois-Savon elinkeinoelämän kehittämisen kärkiä sekä niitä tukevaa tutkimusta ja koulutusta. Rahoitusta puollettiin seuraaville hankkeille:

  • Pohjois-Savon kuntoutuspalveluiden osaamis- ja liiketoimintaverkosto / Vetrea Terveys Oy; tuki 674 159 € / kokonaisbudjetti 842 696 € (Euroopan sosiaalirahastosta osarahoitettu)
  • DigiTerveSavo2, uudet käyttäjä- ja hyötylähtöiset perusterveydenhuollon kliinistä päätöksentekoa tukevat järjestelmät / Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy ja Itä-Suomen yliopisto; tuki 1 044 626 € / kokonaisbudjetti 1 160 697 € (Euroopan sosiaalirahastosta osarahoitettu)
  • KYS Ajopoli / Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä; tuki 520 710 € / 648 210 € (Euroopan sosiaalirahastosta osarahoitettu)
  • UpTech, tulevaisuuden osaajia Itä-Suomeen / Savonia-ammattikorkeakoulu Oy; tuki 1 311 944 € / kokonaisbudjetti 1 639 929 € (Euroopan sosiaalirahastosta osarahoitettu)
  • Itä-Suomen kansainvälisen biotalousosaamisen kehittäminen työelämälähtöisen jatkuvan oppimisen keinoin / Itä-Suomen yliopisto; tuki 567 815 € / kokonaisbudjetti 709 768 € (Euroopan sosiaalirahastosta osarahoitettu)
  • Ilmastoturvallisuuden liiketoimintaverkosto / Savonia-ammattikorkeakoulu Oy; tuki 476 720 € / 595 901 € (Euroopan sosiaalirahastosta osarahoitettu)

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 25.5.2020 »


Lisätietoja antavat:
Maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtaja Seppo Kääriäinen
p. 050 511 3086

maakuntajohtaja Marko Korhonen, Pohjois-Savon liitto
p. 044 714 2666

Euroopan sosiaalirahaston hankkeet:
Rahoituspäällikkö Timo Ollila, ELY-keskus
p. 040 843 1009

Euroopan aluekehitysrahaston hankkeet:
Ohjelmapäällikkö Soile Juuti, Pohjois-Savon liitto
p. 044 714 2637