Pohjois-Savon liitossa on haettavana rahoitusta kansainvälisten EU-hankkeiden valmisteluun. Tuki on käytettävissä mm. seuraaviin EU:n erillisohjelmiin jätettävien hakemusten valmisteluun: Horizon 2020, Pohjoisen periferian ja arktisen -ohjelma, Itämeren alueen -ohjelma, Interreg Europe- ja ENI CBC -ohjelmat.

Tukea myönnetään Pohjois-Savon maakuntaohjelmaa 2014–2017 sekä sitä täsmentävää maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaa 2015–2016 toteuttaviin hankkeisiin.

Myönnettävän rahoituksen osuus on enintään 50 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista, erityisesti perustellusta syystä enintään 70 %, kuitenkin enintään 15 000 euroa. Tukea myönnetään matkakuluihin, henkilöstömenoihin ja asiantuntijapalveluihin. Tuen maksamisen edellytyksenä on, että hakija on jättänyt valmistellun, teknisesti hyväksyttävän hakemuksen johonkin EU:n erillisohjelmaan.

Tuen- ja hyödynsaajien tulee olla Pohjois-Savosta. Tukea ei voida myöntää yksittäiselle yritykselle sen liiketoiminnan kehittämiseen

Tukea haetaan maakunnan kehittämisrahasta Pohjois-Savon liiton kansallisten hankkeiden rahoitushakemuslomakkeella.

Tukea voi hakea jatkuvasti ilman määräaikoja.

Hakemus toimitetaan Pohjois-Savon liiton kirjaamoon sekä allekirjoitettuna että sähköpostitse:
Pohjois-Savon liitto, PL 247, 70101 Kuopio
kirjaamo (at) pohjois-savo.fi