Pohjois-Savon maakuntahallitus päätti kokouksessaan 21. syyskuuta asettaa sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotannon organisointia ja järjestämistä varten maakunnalliset työryhmät. Pohjois-Savon liitto ottaa valmisteluprosessista organisoijan roolin maakunnassa.Seuranta- ja ohjausryhmä11-jäseniseen seuranta- ja ohjaustyöryhmään nimettiin maakuntahallituksen puheenjohtaja Seppo Kääriäinen ja varapuheenjohtajat Pekka Leskinen ja Kimmo Kivelä sekä maakuntavaltuuston puheenjohtaja Kari Rajamäki ja varapuheenjohtaja Markku Eestilä.Heidän lisäkseen maakuntahallitus nimesi työryhmään Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen puheenjohtajan Markku Rossin ja varapuheenjohtajan Minna Reijosen sekä sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen valtuuston puheenjohtajan Kari Ojalan ja varapuheenjohtajat Raimo Koikkalaisen ja Sari Tikkasen. Työryhmään nimettiin myös valtakunnallisen sote-valmisteluryhmän jäsen, kansanedustaja Erkki Virtanen.

 Työryhmän puheenjohtajana toimii Seppo Kääriäinen ja varapuheenjohtajana Pekka Leskinen.ValmisteluryhmäMaakuntahallitus nimesi valmistelutyöryhmään maakuntajohtaja Jussi Huttusen, hallintojohtaja Tarja Miettisen ja hänen varajäsenekseen maakuntasihteeri Pekka Kaikkosen.

Jokaista Pohjois-Savon kuntaa pyydetään nimeämään valmistelutyöryhmään viranhaltija ja hänelle henkilökohtainen varajäsen.Maakuntahallitus nimesi valmistelutyöryhmän puheenjohtajaksi maakuntajohtaja Jussi Huttusen. Kuntien edustajat nimeävät keskuudestaan työryhmälle varapuheenjohtajan.Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöryhmäLisäksi maakuntahallitus päätti asettaa erillisen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöryhmän, johon pyydetään edustajat kaikista Pohjois-Savon nykyisistä sote-palvelujen tuottaja-organisaatioista (Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Kysteri, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä, Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä) ja itsenäisistä kuntatuottajista (Kuopio, Lapinlahti, Siilinjärvi, Varkaus) sekä kuntien vastuulla olevasta sosiaalihuollosta.Pohjois-Savon maakuntajohtaja Jussi Huttusen mukaan valmistelutyö käynnistyy välittömästi kuntien ja nykyisten tuottajien saatua ilmoitettua edustajansa työryhmiin.– Edessä on erittäin mittava valmisteluprosessi kun edetään lakiluonnoksen mukaiseen tavoitetilaan. Tärkeintä on ymmärtää, että yksikään nykyisistä sote-palvelujen tuottajista ei pysty yksin ja nykymuodossaan vastaamaan esitettyihin vaatimuksiin. Kaikki organisaatiorajat on kyettävä ylittämään, jotta uusi tuotantomalli saadaan rakennettua Pohjois-Savoon, Huttunen sanoo.Hänen mielestään valmistelutyö edellyttää vähintään puoliaikaisen työntekijän palkkaamista valmistelutyöryhmän avuksi.Uuden sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä koskevan lain on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2015. Maassamme on vuoden 2017 alusta lähtien viisi suurta sosiaali- ja terveysaluetta, jotka järjestävät kaikki julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut.Lisätietoja:
Seppo Kääriäinen
Pohjois-Savon maakuntahallituksen puheenjohtaja
Puh. 050 511 3086

Jussi Huttunen, maakuntajohtaja
Pohjois-Savon liitto
Puh. 044 714 2642