Pohjois-Savon maakuntahallitus on tyrmistynyt Luonnonvarakeskuksen (Luke) lyhytjänteisyydestä Kuopiossa toimivan Halolan tutkimusaseman kehittämisessä. Luonnonvarakeskus kertoi viime viikolla vahvistavansa kansainvälistä kilpailukykyään suuntaamalla tutkimustaan ja vahvistamalla tutkimusympäristöjään.

Käytännössä päätös merkitsee sitä, että Luke aikoo luopua Suomen tärkeimmällä maidontuotantoalueella tehtävästä nautakarjatutkimuksesta ja keskittyy jatkossa pelkästään nurmitutkimukseen. Tutkimusnavetan ulkoistamispyrkimykset luovat merkittävää epävarmuutta koko aseman toiminnalle.

Pohjois-Savon maakuntahallitus yhtyy MTK:n näkemykseen, että nurmitutkimusta ei voi tehdä ilman yhteyttä nautakarjatalouteen. Samalla myös lietelantapohjaisen biokaasulaitoksen toiminta on uhattuna, jos tutkimusnavetta tyhjenee.

Maakuntahallituksen mielestä Luke ei vahvista näillä konsteilla kansainvälistä kilpailukykyään, vaan strategiamuutos on päinvastoin omiaan vaarantamaan koko Suomen alkutuotannon tutkimustoiminnan. Halolasta on muodostunut kymmenessä vuodessa yksi Euroopan johtavista lypsykarjatuotannon tutkimusasemista. Se ei olisi ollut mahdollista ilman mittavaa EU-rahoitusta, jota Pohjois-Savon liitto ja Pohjois-Savon ELY-keskus ovat myöntäneet lukuisiin eri investointi- ja kehittämishankkeisiin.

Tutkimusasema on saanut vuodesta 2007 alkaen elinkeinoelämää tukevaan tutkimukseen ja kehittämiseen EU:n rakennerahastojen ja maaseuturahaston tukea 5,8 miljoonaa euroa. Nykyisellä EU-ohjelmakaudella (2014–2020) tukea on myönnetty 3,8 miljoonaa euroa.

– Pelkästään näiden lukujen valossa Luken halu rakentaa Jokioisiin uusi kansainvälisen tason tutkimusnavetta herättää ihmetystä. Halolasta on jo muodostunut sellainen miljoonaluokan julkisten satsausten ansiosta. Pitkäkestoisuus ja pysyvyys muodostavat sekä huippututkimuksen että EU-rahoituksen kivijalan, muistuttaa maakuntahallituksen puheenjohtaja Seppo Kääriäinen.

Halolan tutkimusnavetta valmistui vuonna 2009 ja tuli maksamaan kaikkiaan noin kolme miljoonaa euroa. Navetan rakennutti Maaningan kunta.

Kuopion kaupunki on solminut Luken kanssa vuokrasopimuksen vuoden 2024 loppuun saakka. Sopimukseen on sisältynyt ehto, jonka mukaan Halolan navetan vuokralainen on velvollinen lunastamaan rakennuksen omistukseensa vuokrakauden lopussa.

Maakuntahallitus edellyttää, että maa- ja metsätalousministeriön on tarkasteltava Luonnonvarakeskuksen tutkimuksen tarpeisiin rakennettua infraa saavutettujen tulosten, ei strategiaan kirjattujen toiveiden näkökulmasta. Halolan kansainvälisesti merkittävän tutkimustoiminnan tärkein tehtävä on tuottaa tutkittua tietoa kotimaisen nurmiviljelyyn pohjautuvan maataloustuotannon tarpeisiin. Jotta maa- ja metsätalous voi toimia nykyistä merkittävämmässä roolissa ilmaston lämpenemisen torjunnassa, täytyy alkutuotannon tutkimusta vahvistaa, ei heikentää.


Lisätietoja antaa:
Seppo Kääriäinen, maakuntahallituksen puheenjohtaja
p. 050 511 3086