Savon koulutuskuntayhtymä, Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä ja Savonia-ammattikorkeakoulu ovat käynnistämässä yhteishanketta, jonka avulla yritetään lisätä Pohjois-Savon teknologiateollisuuden tuottavuutta ja vetovoimaa sekä turvata ammattitaitoisen työvoiman saatavuus tulevaisuudessa.

TeknoStePS2018-hankkeessa järjestetään yritysten tarpeista lähtevää korkeatasoista koulutusta sekä toteutetaan yritysten ja oppilaitosten yhteisiä kehittämisprojekteja mm. robotiikassa, hitsausteknologiassa ja -automaatiossa sekä energiateknologiassa.

Hankkeen aikana tehostetaan oppilaitosten uusien oppimisympäristöjen käyttöä mm. luomalla yrityksille mahdollisuuksia hyödyntää niitä omassa tuotekehitys- ja tutkimustoiminnassaan.

Yritysten ja oppilaitosten välisen yhteistyön syventyminen auttaa kehittämään toimintamallia, jossa reagointi osaamistarpeissa tapahtuviin muutoksiin on aikaisempaa nopeampaa ja joustavampaa.

Teknologiateollisuus ry:n aluepäällikkö Esa Näätänen sanoo, että globaalin toimintaympäristön muuttuessa teknologiateollisuuden yritysten toimintatavat ja ansaintamallit muuttuvat.

– Digitalisaation läpimurto muuttaa tekemistä työpaikoilla ja lisää henkilöstön osaamisvaatimuksia, kun tuotanto- ja toimintaprosesseja, tekniikkaa ja ihmisiä yhdistetään uusilla tavoilla. Jotta teknologia-alalle saadaan jatkossa riittävästi ammatillisen tutkinnon ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita osaajia, niin tietoisuus ja mielikuvat teknologiateollisuuden yrityksistä, ammateista ja töistä täytyy päivittää tähän päivään, hän sanoo.

Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä puoltaa Euroopan sosiaalirahaston rahoituksen myöntämistä hankkeelle, jonka kustannusarvio on yli 1,3 miljoonaa euroa. Rahoituksen myöntää ELY-keskus.