Maakuntahallitus hyväksyi 26.10.2020 Pohjois-Savon liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnoksen asetettavaksi yleisesti nähtäville ja kommentoivaksi ajalla 2.11.–15.12.2020. Ohjausryhmänä toimiva Pohjois-Savon liikennejärjestelmätyöryhmä ja maakuntahallitus käsittelevät palautteet tammikuussa 2021.

Pohjois-Savon liikennejärjestelmäsuunnitelmassa esitetään maakunnan liikennejärjestelmän visio 2040 ja kehittämisen periaatteet sekä liikennejärjestelmän keskeiset palvelutasopuutteet viidestä näkökulmasta ja toimenpideohjelma ryhmiteltynä kestävyyden, saavutettavuuden ja tehokkuuden toimenpiteisiin. 

Tarkastellut näkökulmat ovat: 

  1. Kuopion, Iisalmen ja Varkauden kaupunkialueet
  2. Kuntakeskukset ja muut keskeiset taajamat
  3. Haja-asutusalueet
  4. Sisäinen saavutettavuus
  5. Ulkoinen saavutettavuus

Vaikutusten arviointi ja seuranta täydennetään suunnitelmaan ehdotusvaiheessa.

Suunnitelmaluonnokseen voi tutustua tästä »

Lausunnot, mielipiteet ja kommentit viimeistään 15.12.2020 tällä lomakkeella »


Lisätietoja:
Patrick Hublin, maakuntainsinööri 
p. 044 7142683, patrick.hublin (at) pohjois-savo.fi

Suunnitelmaluonnokseen voi tutustua tästä linkistä.