Pohjois-Savon maakuntahallitus on kokouksessaan 21.6.2021 päättänyt pyytää lausuntoja ja palautetta Maakuntasuunnitelma 2040 - ja Maakuntaohjelma 2022-2025 -luonnoksesta sekä ympäristöselostusluonnoksesta. Ohjelmat ovat luettavissa osoitteessa: www.pohjois-savo.fi/aluekehittäminen/maakuntaohjelma

Lausuntopyynnön lisätietoihin