Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin johtamisen alueelliset valmennukset alkavat toukokuun alussa. Pohjois-Savon LAPE-akatemian ensimmäinen tilaisuus pidetään Kuopiossa 15. toukokuuta Pohjois-Savon maakuntasalissa.

LAPE-akatemiaksi nimetyn moniportaisen valmennusprosessin tavoitteena on uudenlainen, hallinnonalarajat ylittävä verkostomainen johtaminen, joka mahdollistaa lapsen, nuoren ja perheen tarpeisiin sopivat palvelut ja tuet oikea-aikaisesti. LAPE-akatemia on opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön yhteisesti maakuntien alueille tarjoama tuki entistä vaikuttavampaan toimintaan, kokonaisuuksien ymmärtämiseen ja verkostojen johtamiseen.

Yhteiskunnallisesti merkittävän ja uutta luovan valmennusprosessin läpivieminen perustuu vahvasti alueiden omaan sitoutumiseen. Kuntien ja kuntayhtymien sosiaali-, terveys- ja sivistystoimen sekä järjestöjen ja seurakuntien johdolle tarkoitettu LAPE-akatemia kokoaa vastuuhenkilöt yhteen kunkin maakunnan alueella.

– Uusi toimialojen rajat ylittävä johtaminen luo vaikuttavuutta, jolla voidaan vastata nykyistä kustannustehokkaammin lasten, nuorten ja perheiden erilaisiin tilanteisiin kotona, koulussa ja varhaiskasvatuksessa. On toimittava niin, että ongelmat eivät kärjisty ja kasaudu, vaan ne ratkaistaan ajoissa, korostaa hankejohtaja Maria Kaisa Aula sosiaali- ja terveysministeriöstä.

– Yhteensovittava johtaminen integroituu alueen lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointitietoon sekä yhteisesti tunnistettuihin painopisteisiin ja tavoitteisiin. Hyvinvoinnin edistämisen fokuksessa ovat mielekäs ja turvallinen arki, joka tarjoaa kaikille edellytykset kasvuun, oppimiseen ja osallisuuteen. Johtamisella luodaan mahdollisuudet hyvinvointitavoitteiden toteutumiselle. Pohjois-Savon valmennusprosessin tehtävänä on edistää tavoitesuuntautunutta ja vaikuttavaa johtamista, sanoo muutosagentti Minna Rytkönen.

Kevään ensimmäisessä valmennuksessa teemana on uusi toimintaympäristö. Avaustilaisuuden tavoitteena on luoda hallinnonalarajat sekä kuntarajat ylittävä tilannekuva yhteisestä toimintaympäristöstä sekä suunnata yhteisiin tavoitteisiin.

Valmennus jatkuu syksyllä 2019 kahdella tilaisuudella, jolloin teemana ovat uudenlainen johtaminen ja uusi vaikuttavuus. Syksyn tilaisuuksien tavoitteena on vahvempi, hallinnonrajat ylittävän lasten ja nuorten hyvinvoinnin verkostomainen johtaminen mm. systeemisen ajattelun lapsibudjetoinnin ja päätösten lapsivaikutusten arvioinnin avulla. Kunkin maakunnan alueen tilaisuudet päivämäärineen löydät stm.fi-verkkosivustolta. Jokaisen alueen tilaisuuksiin osallistuu myös ministeriöiden ja Opetushallituksen edustaja. Tilaisuuksia vetää LAPE-akatemian fasilitaattori Mirja Antila. Lisätietoja maakuntien alueiden valmennuksista saa oman alueen LAPE-muutosagentilta tai kunta-agentilta.

Ohjelma ja ilmoittautuminen »


Lisätietoja:

Muutosagentti Minna Rytkönen
p. 044 7142673, minna.rytkonen(a)pohjois-savo.fi