Kuopion Sorsasaloon suunniteltu Finnpulp Oy:n biotuotetehdas ei saa ympäristölupaa. Korkein hallinto-oikeus on ratkaissut asian ja perustelee päätöstään muun ohessa Kallaveden ekologisella tilalla.

Kallaveden ekologinen tila on vaarassa heikentyä vesipuitedirektiivin vastaisesti, jos vesistöön kohdistuva kuormitus vielä nykyisestä kasvaa.

KHO hyväksyi haitankärsijöiden ja ympäristönsuojeluyhdistysten valitukset ja kumosi Vaasan hallinto-oikeuden ja Itä-Suomen aluehallintoviraston päätökset.

Tuomarit tekivät katselmuksen Sorsasaloon

KHO teki elokuussa 2019 Kuopion Sorsasaloon katselmuksen. Asian nyt ratkaisseet tuomarit tapasivat valittajia, viranomaisten edustajia ja luvanhakijan edustajia. He tutustuivat Sorsasalon alueeseen, josta on matkaa Kuopion keskustaan noin yhdeksän kilometriä.

– Biotuotetehtaan toiminta oli tarkoitus sijoittaa sisävesistön, Kallaveden, rannalle. Kallaveden ekologinen tila on sellainen, että näin suuri ja pitkäaikainen lisäkuormitus voisi aiheuttaa merkittävää vesistön pilaantumista, korkein hallinto-oikeus toteaa.

Jos Finnpulp Oy:n biotuotetehdas olisi toteutunut suunnitelmien mukaan, se olisi ollut poikkeuksellisen suuri. Sen tuotantomäärä olisi ollut jopa 1,2 miljoonaa tonnia sellua vuodessa.

– Tehdas olisi sijoitettu virkistysarvoiltaan ja vedenottokäytöltään merkittävälle alueelle. Tehtaan jätevedet olisi purettu Kallaveden Kelloselälle. Kokonaiskuormitus olisi ollut niin suuri, että vaarana olisi ollut ympäristönsuojelulaissa kielletty merkittävä vesistön pilaantuminen.

Ratkaisussaan KHO kiinnitti huomionsa muun ohella Kallavettä koskevaan vesienhoitosuunnitelmaan ja vesienhoidon toimenpideohjelmaan. Ratkaisun taustalla on myös EU:n vesipuitedirektiivi ja sen tulkintaa ohjaava ns. Weser-tuomio. Sen mukaan lupaa ei saa myöntää toimenpiteelle, jonka seurauksena pintavesimuodostuman tila heikkenisi.

Lue lisää KHO:n verkkosivuilta »


Yhteystiedot:
Päivi Musakka, viestintäpäällikkö
p. 050 341 1347, paivi.musakka(at)oikeus.fi