Pohjois-Savon väestömäärä väheni viime vuonna -295 henkeä, mikä on kuitenkin pieni väestötappio kun katsotaan pitkällä ajanjaksolla. Vuosien 2011-2013 väestökasvu ei viime vuonna jatkunut. Myönteistä on kuntien välinen tasapainossa oleva muuttoliike, lisäksi siirtolaisten määrä lisääntyi 283. Syntyneiden ja kuolleiden erotus säilyi ennallaan, kuolleita oli -578 enemmän kuin syntyneitä (-598 vuotta aikaisemmin). Syntyneitä oli 2287 (vuotta aikaisemmin 2313) ja kuolleita 2 865 (2911).

Väestömäärä lisääntyi Pohjois-Savossa Kuopiossa 852 ja Siilinjärvellä 118 hengellä. Vuosi sitten Kuopion kasvu oli vieläkin parempi 1176 ja Siilinjärven vähän heikompi 101.Kuopio sai maan sisällä muuttovoittoa 608, vuotta aikaisemmin vähän enemmän 800. Siirtolaisten määrä lisääntyi 181 hengellä. Syntyneiden enemmyys Kuopiossa oli viime vuonna 63. Se on vuosien aikana pienentynyt, vuonna 2014 se oli 128.Siilinjärvellä muuttoliike oli viime vuonna tasapainossa, väestömäärä kasvoi syntyneiden enemmyyden (121) ansiosta.

Pohjois-Savossa Kuopion seudun ulkopuoliset seudut menettivät väestöä. Väestökehitys heikkeni Ylä-Savossa, muilla seuduilla menetykset vähenivät edellisestä vuodesta.Ylä-Savossa väestömäärä väheni -619, vuotta aikaisemmin -495. Muuttotappio oli kuntien välisessä muuttoliikkeessä -385, vuosi sitten vähän vähemmän -317. Siirtolaisten määrä lisääntyi 57 (124) ja syntyneiden enemmyys oli -291.Ylä-Savossa väestötappio kasvoi kaikissa muissa kunnissa paitsi Keiteleellä ja Sonkajärvellä. Keiteleellä väestö väheni -18 (-29) ja Sonkajärvellä -65 (-118). Iisalmessa viime vuonna menetys oli -164, vuotta aikaisemmin -56. Kiuruvedellä väestö väheni -149 (-114), Lapinlahdella -110 (-83), Pielavedellä -51 (-37) ja Vieremällä -62 (-58). Keitele sai yhden henkilön muuttovoittoa ja Pielavesi 4.

Sisä-Savossa väestökehitys säilyi edellisen vuoden tasolla, väestötappio oli -173. Kuopion seudun ulkopuolella muuttoliike oli Sisä-Savossa parhaalla tasolla, muuttotappiota oli -24 (vuotta aikaisemmin -14). Suonenjoki sai muuttovoittoa maan sisällä 24 henkeä (18) ja Tervo 9 (-22). Kuolleita oli syntyneitä enemmän 153, vuotta aikaisemmin 174.

Koillis-Savossa väestötappio -187 väheni edellisestä vuodesta (-228) maan sisäisen muuttotappion -39 pienennyttyä edellisestä vuodesta (-118). Kaavilla oli kuntien välillä muuttotappiota -4 (-24), Rautavaaralla -5 (+10) ja Tuusniemellä -9 (-33). Juankoskella muuttotappiota oli -21 (-71). Syntyneiden enemmyys heikkeni -162 henkeen edellisen vuoden -121:stä.

Varkauden seudullakin väestötappio -286 jatkui, mutta edellistä vuotta (-402) pienempänä Leppävirran väestön vähenemisen pienennyttyä -62:een edellisen vuoden -155:stä. Varkaudessa väestökato -224 jatkui edellisen vuoden (-247) tahtiin. Maan sisäisessä muutossa Varkaus menetti -135 (-124) ja Leppävirta edellistä vuotta vähemmän -25 (-96) henkeä. Syntyneiden ja kuolleiden suhde -156 oli parempi vuotta edeltäneestä -232.

Viime vuonna kaikkien maakuntien väestökasvu oli vuotta 2014 heikompaa, lukuun ottamatta Keski-Suomea. Vuonna 2015 syntyneiden enemmyys 2964 laski paljon edellisestä vuodesta 5049. Syntyneitä oli Suomessa vain 55040, kun vuonna 2014 syntyi 57232 lasta, mikä oli -2192 vähemmän (-4 %). Kuolleiden määrä väheni viime vuonna vähän edellisestä vuodesta. Pohjois-Savossa syntyneiden määrä 2287 väheni vain 26:lla (-1 %).Itä-Suomessa Pohjois-Savon väestömäärä laski viime vuonna -295 (vuotta aiemmin -23), Pohjois-Karjalan -514 (-187), Kainuun -870 (-717) ja Etelä-Savon -1270 (-956).Vanhat kasvualueet Uusimaa, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi ja Pohjois-Pohjanmaa jatkavat nopeassa kasvussa. Kaikki Pohjanmaan maakunnat kasvavat ja Keski-Suomi pääsi aikaisempaa parempaan kasvuvauhtiin.

Kuopion muuttoliikkeen lähtö- ja tulokunnat ja ikärakenne vuonna 2014:

Kuopio sai vuonna 2014 muuttovoitostaan 51 % Pohjois-Savon ulkopuolelta ja 49 % omasta maakunnasta. Pohjois-Savon sisältä Kuopio sai eniten muuttovoittoa Iisalmesta 93, Lapinlahdelta 70, Juankoskelta 57, Leppävirralta 39 ja Varkaudesta 37, Kiuruvedeltä 35 ja Suonenjoelta 15.Kuopio menetti väestöä Siilinjärvelle 15 ja Rautavaaralle 13. Muiden kuntien muuttoliike oli Pohjois-Savon sisällä Kuopiolle voitollista. Pohjois-Savon ulkopuolelta Kuopio sai eniten muuttovoittoa Kajaanista 63, Joensuusta 58, Savonlinnasta 50, Pieksämäeltä 43, Oulusta 34, Nurmeksesta 18, Liperistä 17, Kouvolasta 14, Vantaalta 11.Kuopio menetti eniten väestöä Helsinkiin -176, Tampereelle -94, -16 Espooseen, Lappeenrantaan -15 eli Turkuun -10 eli pääasiassa yliopistokaupunkeihin.Ikäryhmittäin Kuopio on saanut muuttovoittoa eniten 15-24 –vuotiaista ja 60-69 –vuotiaista. Koko 35-74-vuotiaiden ikäryhmä on ollut voitollinen. Kuopio menetti 25-34 –vuotiaita.Tilastokeskuksen tilastomuutoksen vuoksi vuoden 2015 muuttajien ikäryhmistä ja lähtökunnista ei ole vielä tietoa.