Pitkittynyt taantuma on syönyt kasvun koko maasta. Tuoreen aluetalouskatsauksen mukaan alkuvuonna 2015 Pohjois-Savo on menestynyt suhdannetilanteessa kohtuullisesti muihin maakuntiin verrattuna. Pohjois-Savo oli maakuntien koko liikevaihdon vertailussa seitsemäs ja teollisuuden liikevaihdon kehityksessä viidenneksi paras.

Yritysten liikevaihto väheni tammi-kesäkuussa -0,5 %, koko maassa laskua oli -1,1 %. Viennin arvo on Pohjois-Savossa vähentynyt kaksi vuotta, lasku kuitenkin pysähtyi Pohjois-Savossa alkuvuonna 2015. Koko maassa tästä vuodesta on tulossa neljäs perättäinen huono viennin vuosi. Palkkasumman kasvussa on menossa kolmas hitaan kasvun vuosi. Kuitenkin tammi-kesäkuussa kasvua oli 1,2 %, mikä on sentään kaksinkertainen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna.

Pohjois-Savon väestömäärä kasvoi vuosina 2011–2014 pääasiassa Kuopion 1,1 – 1,2 % vuosikasvun ansiosta. Alkuvuonna 2015 heikentynyt talouskasvu ja lisääntynyt työttömyys hidastivat muuttovoittoa Kuopion seudulle, mutta syksyllä 2015 näyttää väestökasvu osin elpyneen. Kuitenkin koko maakunnalle tästä vuodesta on tulossa edellisiä vuosia heikomman väestökehityksen vuosi.

Liikevaihdon kasvu edelleen pysähdyksissä

Kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa kaikkien toimialojen liikevaihto supistui maakunnassa -0,5 % edellisvuodesta. Koko maassa liikevaihto väheni -1,1 %. Alkuvuoden kehityksen jatkuessa vuodesta 2015 olisi tulossa kolmas pysähtyneen kasvun vuosi. Tässä raportissa seurannassa olevista toimiloista vain yrityspalvelujen liikevaihto kasvoi (3,0 %) ja metalliteollisuus säilyi edellisen vuoden tasolla (0,2 %). Koko teollisuuden liikevaihto laski -0,8 % (koko maassa -4,1 %). Puutuoteteollisuudessa liikevaihto pieneni -0,5 %. Hidastunut rakentaminen ja vähentynyt kulutus pienensivät kaupan liikevaihtoa -1,9 %. Kaupan liikevaihto on kasvanut viimeksi vuonna 2012.

Seututasolla liikevaihdolla ei maakunnassa alkuvuonna ollut veturia. Suurista alueista Kuopion seudulla kasvua oli 0,1 % ja Varkauden seudulla laskua -0,1 % ja Ylä-Savossa -2,1 %. Koillis-Savossa kasvua oli aikaisempien heikkojen vuosien jälkeen 2,3 % ja Sisä-Savossa päinvastaisen kehityksen jälkeen laskua -3,1 %.

Vienti säilyi edellisen vuoden tasolla

Pohjois-Savossa viennin arvo säilyi alkuvuonna edellisen vuoden tasolla, mutta koko maassa se väheni -2,0 %. Puutuotteiden vienti kasvoi 2,0 % (koko maassa 1,8 %), mutta koneissa ja metallituotteissa väheni -7,0 %. Viennissä yritysryhmien erot ovat suuria, jotkut menestyvät hyvin, osa kärsii maailman investointilamasta.

Kuopion seudulla viennissä oli kasvua alkuvuonna 8,1 % (6 kk:n arvo 281 M€), Varkauden seudulla laskua -10,8 % (arvo 254 M€) ja Ylä-Savossa kasvua 6,1 % (arvo 270 M€). Sisä-Savossa viennin arvo väheni -10,4 %. Varkauden seudulla energiateknologian ja Sisä-Savossa puutuotteiden vienti ovat vähentyneet maailmanmarkkinoiden kasvun hidastumisen vuoksi. Kuopion seudulla kasvua lienee ollut kartongin, koneiden, kemian tuotteiden ja terveysteknologian viennissä.

Palkkasumman kasvu koheni alkuvuonna 2015

Tammi-kesäkuussa 2015 palkkasumma kasvoi Pohjois-Savossa ja koko maassa 1,2 % vuoden takaisesta. Kasvu on niin Pohjois-Savossa kuin koko maassa selvästi pitkän ajan keskiarvon alapuolella, mutta parempaa kuin vuoden 2014 vain 0,6 % kasvu. Palkkasumma kasvoi metalliteollisuudessa 4,3 % (koko maassa 1,8 %), vaikka sen liikevaihto ei kasvanut ja vienti väheni. Palkkasumma kasvoi myös kaupassa ja matkailussa, vaikka senkin liikevaihto laski. Odotettavissa on joko irtisanomisia tai lisääntyvää myyntiä ja vientiä. Puutuoteteollisuuden palkkasumma väheni jo kolmatta vuotta.

Palkkasumman kasvu parani muilla seuduilla paitsi Ylä-Savossa, missä alkuvuonna kasvua oli vain 0,4 %. Kasvua oli Kuopion seudulla 1,2 %, Varkauden seudulla 1,5 %, Koillis-Savosa 3,9 % ja Sisä-Savossa 2,1 %.

Työllisyyden pitkä myönteinen kehitysjakso on Pohjois-Savossa päättynyt

Pohjois-Savon työllisyys kehittyi myönteisesti 2010 – 2014 ja maakunta otti lähes kiinni maan keskitason. Työllisyysaste kohosi vuosien mittaan 9 %-yksikköä 67,2 %:iin (maa 68,2 %), työvoimaosuus nousi 73,7 %:iin ja ero työttömyysasteessa koko maahan verrattuna kuroutui kiinni vuoden 2014 lopulla. Nyt tästä hyvästä tasosta on tultu alaspäin. Alkuvuonna 2015 työllisyysaste laski 65,2 %:iin. TEM:n työnvälitystilaston mukaisia työttömiä työnhakijoita oli Pohjois-Savon TE-toimistoissa v. 2014 keskimäärin 14 424 eli 12,7 % työvoimasta. Työttömien määrä lisääntyi edellisestä vuodesta 5,7 %. Syyskuun 2015 työttömyysaste oli 13,1 %. Pitkäaikaistyöttömien määrä 4353 on vuoden aikana kasvanut 11 %. Taantuman pitkittyessä työttömyyden nousu painottuu terveydenhuoltoon, kauppaan ja palveluihin.