Kuva: Lapti

Kuopion Matkakeskusalueen mittava rakennusurakka on käynnistynyt. Kevään ja syksyn aikana maanrakennustöitä tehdään linja-autokentän ja rata-alueen vieressä. Syksyllä aloitetaan rautatien alikulkutunnelin muutostyö, jossa nykyinen vino tunneli oikaistaan suoraksi. Vanhalle tunneliosuudelle suunnitellaan uusiokäyttöä.

Lisäksi asemanseudulle toteutetaan älykäs informaatiojärjestelmä. Se palvelee sujuvia siirtymisiä liikkumismuodosta toiseen ja toimii alustana eri toimijoiden tietotarpeille.

Asemanseudusta on tulossa maakunnallisesti tärkeä kokonaisuus, joka tarjoaa liikenne- ja matkustajapalveluiden lisäksi asunto-, toimisto- ja liiketiloja.

Lapti Groupiin kuuluva Rakennusliike Lapti on suunnitellut aloittavansa Kuopion Portti -hankekokonaisuuden rakennustyöt touko-kesäkuussa. Työt jatkuvat vuoteen 2022–2023 saakka. Liikenneviraston ratapihan uudistaminen ja vanhojen tunneleiden saneeraus laajemmassa mittakaavassa odottaa vielä rahoitusta.

Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) puoltaa Euroopan aluekehitysrahaston rahoitusta Kuopion asemanseudun kehittämisedellytysten vahvistaminen liikenteellisenä solmukohtana -hankkeelle, joka koskee alikulkutunnelin muutostöitä ja uutta informaatiojärjestelmää. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 2 046 000 euroa, josta Kuopion kaupungin osuus on 1 054 000 euroa ja Liikenneviraston 992 000 euroa. EU-tuki kattaa 60 prosenttia hankkeen kustannuksista ja se toteutetaan vuosina 2018–2020.

Hanke on Kuopion kaupungin ja Liikenneviraston yhteisesti toteuttama. Rahoitusviranomaisena toimii ELY-keskus.

Lisätietoja antavat:
Antti Niskanen, hankepäällikkö, Kuopion kaupunki, p. 044 718 5120, antti.niskanen@kuopio.fi
Mikko Heiskanen, ylitarkastaja, Liikennevirasto, p. 029 534 3808, mikko.heiskanen@liikennevirasto.fi