Viitostien kehityskäytävän keskuskaupungit Kuopio, Varkaus ja Iisalmi haluavat mukaan resurssiviisaiden edelläkävijäkuntien Fisu-verkostoon.

Kaupungit aikovat jättää ensi viikolla hakemukset verkoston jäsenyydestä. Tänä vuonna verkostoon otetaan mukaan 2–4 uutta jäsentä. Päätökset tehdään helmikuussa.

– Haluaisimme toimia verkostossa yhdessä, ei niinkään yksittäisinä ja erillisinä kaupunkeina. Sen takia on tärkeää, että löydämme yhteisen nimittäjän, sanoo projektivastaava Matti Lönnroos Navitas Kehityksestä.

Lönnroosin mukaan torstaina Kuopiossa järjestetyssä teemaseminaarissa nousi esille kysymys, voisiko koko maakunta olla jäsen jollakin aikajänteellä.

Navitas Kehitys vetää Kiertotalouden ja resurssiviisauden tuntemuksen ja osaamisen lisääminen Pohjois-Savossa -valmisteluhanketta, joka on saanut rahoituksen Pohjois-Savon liitolta.

Resurssiviisaus on kuntien ja kaupunkien vastaus ilmastonmuutokseen ja luonnonvarojen niukkuuteen. Kuntien on löydettävä keinot, joilla päästään eroon ylikulutuksesta, jätteistä ja ilmastopäästöistä. Työhön tarvitaan mukaan myös asukkaat ja elinkeinoelämä.

Fisu-kunnat voivat toimia kehitysalustoina esim. uusiutuvan energian käyttönotossa, kasvihuonepäästöjen vähentämisessä, energiatehokkuudessa, liikkumisen ohjauksessa, ruokahävikin vähentämisessä, vedenkäytön tehostamisessa.

Puoli vuotta toimineeseen verkostoon kuuluu tällä hetkellä neljä kaupunkia: Forssa, Jyväskylä, Lappeenranta ja Turku.

Fisu-verkoston toiminnasta vastaavat Motiva Oy ja Suomen ympäristökeskus SYKE.

Lisätietoja:
Matti Lönnroos, projektivastaava
Puh. 0400 674 008