Pohjois-Savon maakuntahallitus esittää marraskuussa kokoontuvalle maakuntavaltuustolle, että se hyväksyisi Pohjois-Savon liiton ensi vuoden talousarvion.


Vuoden 2019 talousarvio on laadittu siten, että jäsenkuntien maksuosuuksien yhteissumma pysyy kuluneen vuoden tasolla noin 2,36 miljoonassa eurossa. Lisäksi Pohjois-Savon kehittämisrahastoon peritään jäsenkunnilta yhteensä 260 000 euroa. Lopulliset kuntakohtaiset maksuosuudet määräytyvät vuoden 2017 verotustietojen valmistuttua.

Maakuntahallitus esittää valtuustolle Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 tarkistamisen 1. vaiheen kaavakartan, maakuntakaavamerkinnät ja määräykset -asiakirjan sekä kaavaselostuksen hyväksymistä. Maakuntakaavan tarkistamisen 1. vaihe käsittelee lainsäädännön muutoksista johtuvia sekä elinkeinoelämän toimintaedellytysten kannalta tärkeitä tarkistustarpeita.

Maakuntahallitus vahvisti Pohjois-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman 2019–2020 ja siihen sisältyvät edunajamisasiat. Liikennehankkeista kiireellisimmiksi nousevat valtatie 23:n parantaminen välillä Varkaus–Viinijärvi ja viitostien korjaaminen Leppävirralta Kuopioon. Lisäksi suunnitelmassa painotetaan mm. nopean itäradan rakentamisen sekä kansallisen Neurokeskuksen ja Pelastusopiston resurssien turvaamisen tärkeyttä.

Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien liitot laativat Viitostie ry:n esityksestä kehittämisvyöhykeselvityksen viitostiestä, Savon radasta ja TEN-T -liikenneverkosta. Selvitys tulee palvelemaan maakuntakaavoitusta ja liikennejärjestelmäsuunnittelua sekä tuottamaan tietoa aluekehitystyöhön ja itäsuomalaiseen edunvalvontaan. Selvitys tehdään pääasiassa liittojen henkilöstöresursseilla.

Kokouksen pöytäkirja »

Lisätietoja antaa:
Seppo Kääriäinen, maakuntahallituksen puheenjohtaja
p. 050 511 3086