Kuntien työmarkkinatuen kuntaosuuksien kasvu on pienentynyt merkittävästi vuodesta 2015. Viime vuonna kuntien osarahoittama työmarkkinatuen kokonaismäärä oli Pohjois-Savossa 20,9 miljoonaa euroa, missä on kasvua edellisvuodesta 2,9 prosenttia. Kuntaosuus kasvoi kymmenessä kunnassa, mutta laski kahdeksassa kunnassa.

Eniten Kelalle maksoi Kuopion kaupunki (ml. Juankoski), 11,9 miljoonaa euroa. Muista suurimmista maksajista Varkaus maksoi kaksi miljoonaa euroa, Iisalmi noin 1,6 miljoonaa euroa, Siilinjärvi hieman alle miljoona euroa ja Lapinlahti lähes 0,9 miljoonaa euroa.

Vuosina 2006–2014 kunnat rahoittivat puolet työttömyysajan työmarkkinatuesta, jos henkilölle maksettiin työmarkkinatukea vähintään 500 päivältä. Vuoden 2015 alussa kuntien rahoitusvastuu laajeni vähintään 300 päivää työttömyysajan tukea saaneisiin. 300–999 päivää tukea saaneiden osalta kunnan rahoittama osuus on 50 prosenttia. Vähintään 1000 päivää tukea saaneiden tuesta kunnat ovat rahoittaneet vuodesta 2015 alkaen 70 prosenttia.

Työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvu vuosina 2014–2015 johtui edellä mainitusta rahoitusvastuun muutoksesta sekä työttömyyden kasvusta. Vuosien 2015–2016 kasvun tasaantuminen johtuu mm. kuntien omista satsauksista työnvälitystoimintaan ja ohjaukseen sekä tiedon saannin paranemisesta kuntien pitkäaikaistyöttömistä.

Koko maassa kunnan osarahoittama työmarkkinatuki vuonna 2016 oli 425,6 miljoonaa euroa (+4,2 %). Eniten kunnan osarahoittama työmarkkinatuki kasvoi Uudellamaalla (+9 %), kun taas neljässä maakunnassa kuntien osarahoittama työmarkkinatuki väheni.

Vuoden alusta on tullut voimaan lainmuutos, mikä mahdollistaa Kelalle oikeuden luovuttaa kunnille tietoja työttömyysetuutta saaneista henkilöistä. Kunnat saavat nyt listat työmarkkinatukea 200 työttömyyspäivältä saaneista henkilöistä, jolloin heitä voidaan aktivoida ennakkoon.

Lisätietoja antaa:
Juha Piiroinen
Kuntataloustyöryhmän puheenjohtaja, Suonenjoen kaupunginjohtaja
p. 044 758 1403