Merkittävimmät muutokset v. 2017 ovat perustoimeentulotuen siirto Kelalle 1.1.2017 ja Kuopion ja Juankosken kuntaliitos 1.1.2017.

Alijäämät pienentyvät, vuosikate kasvaa

Kuntien yhteisen alijäämän arvioidaan pienentyvän vuoden 2016 talousarviossa arvioidusta 23,4 M€:sta 12,9 M€:oon, laskua on lähes 45 %. Vuosikate myös kasvaa 57,5 M€:sta 76 M€:oon (+32,7%).

Vuosikate riittää poistojen tekemiseen 10 kunnassa: Iisalmi, Keitele, Kiuruvesi, Lapinlahti, Pielavesi, Rautalampi, Sonkajärvi, Suonenjoki, Varkaus, Vieremä. (vrt. 2016 kuudessa kunnassa: Keitele, Kiuruvesi, Rautalampi, Suonenjoki, Varkaus, Vieremä.) Kahdeksassa kunnassa vuosikate ei riitä poistojen kattamiseen.

Investoinnit lisääntyvät

Käyttöomaisuusinvestointien ennakoidaan lisääntyvän 6,5 % 129 M€:sta 137 M€:oon (v. 2016 kasvua oli 23,7 %). Investointien lisääntyminen ei kuitenkaan näy pitkäaikaisten lainojen lisääntymisellä, sillä lainojen määrän arvioidaan laskevan 0,8% (n. 6 M€). Eniten investoi Leppävirta 1753 €/as. ja Pielavesi 1062 €/as., vähiten Lapinlahti 131 €/as.

Toimintakulut supistuvat

Toimintamenojen arvioidaan laskevan 0,2% (TA 2016:ssa kasvua oli edellisvuoteen 0,9%). Toimintakatteen arvioidaan heikkenevän 0,8 %.

Henkilöstömenojen arvioidaan laskevan 1,9 % ja palveluiden ostojen lisääntyvän 1,6 %. Palveluiden ostot ovat talousarvioissa 892 M€ (v. 2016 878 M€) ja henkilöstömenot 662 M€ (v. 2016 675M€).

Tulot lisääntyvät, verotulot vähenevät, kunnallisverotus säilyy entisellään

Käyttötulojen (= toimintatuotot + verotulot + valtionosuudet) arvioidaan kasvavan 0,8 %, n. 16 M€. Toimintatuottojen arvioidaan kasvavan 1,4 %, n. 7 M€. Valtionosuuksien arvioidaan kasvavan 2,6 %, n. 13.8 M€.

Verotulojen arvioidaan vähenevän yhteensä 0,5 %, n. 4,5 M€. Kunnallisverotulojen arvioidaan vähenevän 1,5 %, n. 11 M€, mikä johtuu pääosin KIKY-sopimuksen vaikutuksesta. Kiinteistöverotulon ennakoidaan kasvavan 2,1 %, n. 1,5 M€ ja yhteisöverotulon kasvuksi arvioidaan 11,3 %, mikä on kuitenkin vain n. 5 M€.

Kaksi kuntaa, Keitele (+1 % -yksikkö) ja Varkaus (+0,25 %-yksikköä) korottavat tuloveroprosenttia ja Suonenjoki laskee veroprosenttia 0,25 %-yksikköä. Korkein veroprosentti 22 % on Rautalammilla ja Tuusniemellä, alhaisin Leppävirralla 20 %.

Parhaat kunnallisverotulot ovat Siilinjärvellä 3434 €/as., Kuopiolla 3236 €/as. ja Varkaudella 3235 €/as. Heikoimmat kunnallisverotulot Pielavedellä 2206 €/as., Tervolla 2208€/as. ja Kaavilla 2211 €/as.

Yhdeksän kuntaa nostaa yleistä kiinteistöveroprosenttia, näistä seitsemän kuntaa uuden korkeamman alarajan vuoksi. Kolme kuntaa nostaa vakituisen asuinrakennuksen veroa, joista yksi kunta uuden alarajan vuoksi. Kaksi kuntaa nostaa muun kuin vakituisen asuinrakennuksen veroprosenttia.

Kunnallisverotuoton arvioidaan olevan n. 751 M€, kiinteistöverotuoton n. 72 M€ ja yhteisöverotuoton n. 51 M€.

Lisätietoja:

Juha Piiroinen, kaupunginjohtaja, Suonenjoen kaupunki, kuntataloustyöryhmän puheenjohtaja, puh. 044 758 1403
Pekka Kaikkonen, maakuntasihteeri, Pohjois-Savon liitto
puh. 044 714 2630