Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä puoltaa 967 500 euron tuen myöntämistä Kumpusaarentien rakentamiseen Kuopiossa. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 3,2 miljoonaa euroa.

Uusi tieväylä on pituudeltaan yhden kilometrin pituinen. Se ohjaa Haapaniemen, Kumpusaaren ja Siikaniemen yritysalueille suuntautuvan raskaan liikenteen pois Tasavallankadulta sujuvammalle ja helpommalle reitille. Uutta tietä arvioidaan käyttävän yli 500 raskasta ajoneuvoa vuorokaudessa.

Hankekokonaisuuteen kuuluu Leväsentien leventäminen nelikaistaiseksi Tasavallankadun ja Särkiniementien välillä.

Uuden tien odotetaan vaikuttavan positiivisella tavalla yritysinvestointeihin.

– Tällaiset julkiset liikenneinvestoinnit ovat omiaan versoamaan uusia työpaikkoja. Ne luovat edellytyksiä yksityisille toimitilainvestoinneille ja uusien pk-yritysten sijoittumiselle alueelle, sanoo maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtaja Seppo Kääriäinen.

Kumpusaarentie on osa Siikaniemi-Kumpusaari -alueen investointiohjelmaa. Se on lähivuosien laajin kadunrakennuskohde Kuopiossa. Kokonaiskustannukset ovat liki yhdeksän miljoonaa euroa.

Pohjois-Savon liitto on myöntänyt Euroopan aluekehitysrahaston tukea pk-yritysten kannalta tärkeiden liikenne- ja logistiikkayhteyksien parantamiseen myös Kiuruvedelle ja Iisalmeen.

Kiuruvedellä kunnostetaan Nivan yritysaluetta ja Iisalmessa Parkatintien ja Antinkadun alueella sijaitsevaa yritysaluetta.