KANNANOTT0 5.4.2017

Arvoisa Suomen hallitus,

haluamme tuoda esille Itä-Suomen näkökulmasta tärkeän tukimuodon jatkamistarpeen. Valtioneuvoston asetus kuljetustuesta on voimassa 31.12.2017 saakka. On äärimmäisen tärkeää, että tukimuoto jatkuisi, sillä kuljetustuki on selkeä yritysten maantieteellisestä sijainnista johtuvia haasteita kompensoiva ”alue/sijaintipoliittinen” tukimuoto.

Kuljetustuen tarkoitus on alentaa syrjäisemmillä alueilla toimivien pk-yritysten pitkistä kuljetusmatkoista aiheutuvia korkeita kuljetuskustannuksia ja siten parantaa yritystoiminnan edellytyksiä näillä alueilla. Voimassa oleva kuljetustukiasetus koskee vielä vuonna 2017 tapahtuvia kuljetuksia. Kuljetustukea haetaan kultakin vuodelta jälkikäteen eli vuoden 2017 kuljetuksista tuki on haettava viimeistään 31.3.2018. Ellei jatkosta tehdä päätöksiä niin tukimuoto on lakkaamassa, mikä ei millään muotoa tue Itä- ja Pohjois-Suomen valmistavan teollisuuden tulevaisuutta. Riskinä on, että tuen lakatessa toimintoja siirtyy maakunnista pois ja samalla uusien yritysten rekrytointi vaikeutuu. Kuljetustuki mahdollistaa itäsuomalaisille yrityksille tasavertaisemmat mahdollisuudet toimia kotimaassa ja vientimarkkinoilla.

Toivomme, että kuljetustuen jatko käsitellään hallituksen puoliväliriihessä, ja että tukimuodosta tehdään pitkäjänteinen poliittinen linjaus. Maakuntien paikallisia raaka-aineita jalostava teollisuus on talouden selkäranka, jolla on raaka-ainetuotantoketjujen kautta merkittävät välilliset työllisyysvaikutukset. Kuljetustuen jatkon varmistuminen antaisi selkeän viestin, että pitkien kulkuyhteyksien päässä oleva jalostettuja tuotteita valmistava teollisuus nähdään tulevaisuudessakin tärkeänä taloudellisena moottori-na. Epävarmuus tuen pysyvyydestä luo haasteita yritysten pitkäjänteiselle investointisuunnittelulle ja työllisyydelle.

Tuemme myös Pohjois-Suomen tekemää esitystä siitä, että kuljetustuen kehittämistä varten perustetaan työryhmä, jonka tehtävä olisi tarkastella vuoden 2017 loppuun mennessä viranomaisten ja alueen elinkeinoelämän yhteisvoimin tukimuodon kehittämistä. Olemme valmiita auttamaan työssä ja etsimään tuen piirissä olevien yritysten edustajia tuomaan käytännön läheistä kokemuspohjaa kehittämiseen. Vaikka tuki ei ole valtion budjetissa ollut iso, on se ollut merkittävä apu pitkien etäisyyksien Itä-Suomessa. Tuki ei vääristä kilpailua, se auttaa laskennallisesti yrityksiä alkumatkan verran.

Pentti Mäkinen
maakuntajohtaja
Etelä-Savon maakuntaliitto

Jarkko Wuorinen
maakuntahallituksen puheenjohtaja
Etelä-Savon maakuntaliitto

Risto Poutiainen
vt. maakuntajohtaja
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Hanna Huttunen
maakuntahallituksen puheenjohtaja
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Marko Korhonen
maakuntajohtaja
Pohjois-Savon liitto

Seppo Kääriäinen
maakuntahallituksen puheenjohtaja
Pohjois-Savon liitto