Sisäministeriön 6.4.2018 julkaiseman tiedotteen mukaan Kuopiossa toimiva Kriisinhallintakeskus siirretään pääkaupunkiseudulle. 

Pohjois-Savon liitto ja Kuopion kaupunki vastustavat jyrkästi ministeriön esitystä Kriisinhallintakeskuksen siirtämisestä pääkaupunkiseudulle ja vaativat, että asia selvitetään alueellistamisen koordinaatioryhmässä.

Allekirjoittajille asian käsittely ja valmistelu sisäministeriössä näyttäytyy asenteellisena, puutteellisena ja hyvän hallintotavan vastaisena. Sisäministeriö vetoaa siirron puolesta tiedotteessaan muun muassa vuonna 2017 Kriisinhallintakeskuksen asemaa selvittäneen asiantuntijatyöryhmän loppuraporttiin, minkä johtopäätökset Pohjois-Savon liitto ja Kuopion kaupunki tyrmäsivät kannanotossaan 20.6.2017. Tässä kannanotossa esitetyt perusteet ovat edelleen päteviä.

Sisäministerin toiminta on myös luottamuksen suojan näkökulmasta hyvän hallintotavan vastaista. Sisäministeri Paula Risikko ja kansliapäällikkö Päivi Nerg ilmoittivat toukokuussa 2017, että Kriisinhallintakeskus säilyy ja sitä kehitetään Kuopiossa. Tuolloin ministeri Risikon mukaan Kriisinhallintakeskusta voidaan johtaa verkostomaisesti, eikä se ole paikkasidonnainen. Tämän kannan muuttamiseen ei ole ilmennyt mitään uusia seikkoja, joten ministeriön muuttuneen kannan perusteet eivät ole läpinäkyvät. Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon liitto ovat käyttäneet useita miljoonia euroja Kriisinhalintakeskuksen toiminnan kehittämiseen. Kriisinhallintakeskuksen entisen johtajan Ari Kerkkäsen mukaan siviilikrii-sinhallinnan osaaminen ei olisi syntynyt ilman alueen vahvaa panostamista.

Pelastuskoulutuksen keskittäminen Kuopioon on sinänsä järkevää ja tarkoituksenmukaista, kuten ministeriön tiedotteessa on todettu, mutta sitä ei tule käyttää Kriisinhallintakeskusta korvaavana ratkaisuna. Sisäministeriökin toteaa tiedotteessaan, että Kriisinhallintakeskus on siviilikriisinhallinnan ja kansainvälisen pelastustoiminnan osaamiskeskus. Tällä perusteella Kriisinhallintakeskuksella ja pelastuskoulutuksella on synergiaetua kansainvälisessä pelastustoiminnassa, mitä kaiken pelastusalan koulutuksen keskittäminen Kuopioon edelleen syventää.

Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon liitto esittävät vakavan huolensa siitä, että viimeaikoina Kuopioon on kohdistunut useita alueellistamistavoitteiden vastaisia toimenpiteitä (Fimean siirron vesittäminen, Varastokirjaston siirtoaie). Kuopioon alueellistamisen perusteet eivät ole muuttuneet. Kaupungin elinvoiman ja vetovoiman kehitys on Suomen parhaimmistoa ja tarjoaa erinomaisen toimintaympäristön myös kansainväliselle toiminnalle.

Pohjois-Savon liitto ja Kuopion kaupunki vaativat edellä esitetyillä perusteilla, että valtioneuvosto tekee lopullisen päätöksen Kriisinhallintakeskuksen säilyttämisestä ja kehittämisestä Kuopiossa.

Liitteet:
Kriisinhallintakeskusta (CMC Finland) kehitettävä edelleen Kuopiossa (9.4.2018)
Kannanotto Kriisinhallintakeskuksen säilyttämiseksi Kuopiossa (20.6.2017)

POHJOIS-SAVON LIITTO

Seppo Kääriäinen
maakuntahallituksen puheenjohtaja

Marko Korhonen
maakuntajohtaja

KUOPION KAUPUNKI

Jarmo Pirhonen
kaupunginjohtaja

Antti Kivelä
kaupunginhallituksen puheenjohtaja