Ohjeistus Pohjois-Savon liiton rahoittamien EAKR- ja kansallisesti rahoitettujen hankkeiden tuensaajille

Poikkeustilanteen johdosta haluamme joustavasti tukea hankkeiden toteuttamista käytettävissämme olevin keinoin. Jos hankkeessa ei olosuhteista johtuen voida toteuttaa hankesuunnitelman mukaisia toimenpiteitä ja/tai suunniteltua aikataulua ei pysty noudattamaan, voi hankkeelle hakea muutosta sisältöön ja/tai toiminta-aikaan. Käynnissä olevien hankkeiden toimintoja voidaan myös suunnata koronaepidemiasta aiheutuvien haittojen torjuntaan, voimassa olevan lainsäädännön puitteissa.

Alun perin hankepäätöksen mukaisten, koronaviruksen takia peruttujen matkojen, tapahtumien sekä koulutusten kulut ovat hankkeille tukikelpoisia kuluja, mikäli niistä ei ole mahdollista saada palautuksia. Jos poikkeustilanteesta aiheutuvat kustannukset ovat erityisen suuria tai tilanne on muutoin tulkinnanvarainen, tulee tuensaajan olla yhteydessä hankkeen yhteyshenkilöön Pohjois-Savon liitossa.

Kaikkia tarvittavia muutoksia tulee hakea nykykäytännön mukaisesti etukäteen ja muutoksista tulee olla yhteydessä ko. hankkeen yhteyshenkilöön ennen muutoshakemuksen jättämistä.

Ellei hankkeen toteutusaika aiheuta akuuttia tarvetta muutoksille koronatilanteen johdosta, ei jatkoaikahakemuksen kanssa kannata kuitenkaan kiirehtiä. Esim. jos hankkeen toteutusaika jatkuu vuoden 2020 loppuun, jatkoaikaa ehtii hakea syksyllä.

Palkkakustannusten tukikelpoisuutta tarkastellaan nykykäytännön mukaisesti.

Suosittelemme vaihtoehtoisten toimintatapojen hyödyntämistä mahdollisuuksien mukaan (mm. verkkotilaisuudet, striimaukset, tallenteet).

Muistutamme huolehtimaan myös sähköisten kokousten ja tilaisuuksien osalta riittävästä dokumentoinnista (ml. osallistujat) ja dokumenttien arkistoinnista.

Hankkeiden kaikessa toteuttamisessa tukee tukeutua kansallisten viranomaisten antamiin ohjeisiin.

Lisätietoja saa rahoitettujen hankkeiden yhteyshenkilöiltä.