Suomalaisten digitaitojen tärkeys korostuu koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa, jossa asioita joudutaan hoitamaan ilman kasvokkaisia tapaamisia. Digitaaliset palvelut sujuvoittavat arkisten asioiden hoitamista ja monipuolistavat yhteydenpitoa, mutta kaikkien digitaidot eivät vielä ole riittävällä tasolla.

Suomalaisten digitaitojen todellista tilaa kartoitetaan parhaillaan digitaitokyselyllä. Kysely on tarkoitettu kaikille, myös heille, jotka eivät käytä älylaitteita tai asioi itse sähköisesti. Kyselyyn voi vastata 3. huhtikuuta asti sähköisesti osoitteessa www.dvv.fi/digitaitokartoitus

Paperilla vastattava kysely on jouduttu keskeyttämään koronavirustilanteen vuoksi. Se pyritään käynnistämään uudelleen syksyllä tai tilanteen normalisoiduttua.

– Digitaitokyselyn tulosten perusteella pystymme kehittämään digituen tarjontaa ja sen eri muotoja myös Pohjois-Savossa. Digitukea on ollut jo tarjolla ympäri maakuntaa, mutta sitä on useimmiten tarjottu kasvotusten, kertoo Digivieri-hankkeen projektipäällikkö Maria Puustinen.

Puustisen mukaan digitukea pitäisi pystyä antamaan nykyistä enemmän etänä.

– Kannustamme kaikkia tukemaan läheisiään erilaisten digipalvelujen käytössä, jotta ihmisten arki olisi sujuvaa myös poikkeustilanteessa. Nythän ei ole mahdollista käyttää esimerkiksi kirjastoissa ja muissa julkisissa tiloissa yhteiskäytössä olevia tietokoneita, hän sanoo.

Pohjois-Savon liiton Digivieri-hanke etsii lisää pohjoissavolaisia toimijoita, joilla on mahdollisuus antaa digitukea etänä. Suomidigi.fi-sivustolle kerätään etädigituen tarjontaa alueittain ja valtakunnallisesti. Sivustolta löytyy myös vinkkejä digituen antamiseen.

Digitaitokysely on osa valtiovarainministeriön rahoittamaa ja Digi- ja väestötietoviraston toteuttamaa valtakunnallista digituen koordinaatiota. Kysely on ensimmäinen digitaitojen valtakunnallinen kartoitus, jonka avulla saadaan tietoa digituen ja digipalvelujen kehittämisen tueksi.

Kysely digitaidoista Suomessa »
Etänä annettava digituki »
Digivieri-hanke »