Pohjois-Savon aluetalouden kasvu taittui koronaepidemiaan, ja liikevaihto, vienti ja palkkasumma kääntyivät laskuun useamman vuoden hyvän kasvun jälkeen. Koko maassa tilanne on samansuuntainen, joskin vielä hieman Pohjois-Savoa heikompi.

Yritysten liikevaihto supistui

Pohjois-Savossa liikevaihto laski 0,7 % tammi-kesäkuussa 2020. Koko maassa liikevaihto supistui 4,7 %. Liikevaihto laski Kuopion seudulla 1,4 % ja Ylä-Savossa 1,5 %. Varkauden seudulla liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla. Sisä-Savossa liikevaihto kasvoi alkuvuonna vielä 2,2 % ja Koillis-Savossa 9,3 %.

Maailmankaupan vaimeneminen heikensi vientiä

Alkuvuonna Pohjois-Savon vienti laski 4,6 %, kun vielä vuonna 2019 vienti oli hyvässä 8,2 %:n kasvussa. Koko maassa vienti laski 8,6 %. Koronan vaikutukset ovat vaihdelleet maakunnan eri seuduilla. Voimakkainta koronan vaikutus on Pohjois-Savossa ollut vientivetoiseen Ylä-Savoon. Kuopion seudulla vienti heikkeni alkuvuonna 9,2 %. Teollisuusvetoisista seuduista Ylä-Savon vienti laski alkuvuonna 12,0 %, mutta Varkauden seudun vienti jatkoi alkuvuonna 3,7 %:n kasvussa. Myös Sisä-Savossa vienti pysyi alkuvuonna 3,2 %:n kasvussa.

Korona käänsi palkkasumman laskuun

Kaikkien toimialojen yhteenlaskettu palkkasumma laski Pohjois-Savossa hieman koko maata enemmän. Palkkasumma laski Pohjois-Savossa 1,6 % ja koko maassa 1,3 %. Palkkasumma laski alkuvuonna kaikilla Pohjois-Savon seuduilla. Suurin lasku oli Varkauden seudulla, 3,1 %. Palkkasumma laski koko maan keskiarvoa vähemmän ainoastaan Kuopion seudulla, jossa laskua oli 1,1 %. Ylä-Savossa palkkasumma laski 2,1 %, Sisä-Savossa 1,7 % ja Koillis-Savossa 1,6 %.

Työttömien määrä kasvoi voimakkaasti keväällä

Pohjois-Savossa oli syyskuun lopussa työttömänä 12 500 henkilöä, joista lomautettujen osuus oli noin 2 000. Työttömien määrä laski Pohjois-Savossa viimeiset neljä vuotta peräkkäin, mutta määrä kääntyi loivaan nousuun kuluvan vuoden helmikuussa jo ennen koronavirusepidemiaa. Koronakriisin puhjettua maaliskuussa työttömien määrä lisääntyi jo vuoden 2017 tasolle ja nousi huippuunsa huhtikuussa, jolloin työttömiä oli 18 400. Lukema on 2000 luvun korkein. Työttömien määrän nousu johtui pitkälti lomautettujen määrän voimakkaasta kasvusta.

Työttömien osuus työvoimasta oli Pohjois-Savossa syyskuun lopussa 11,3 %, mikä on 2,3 %-yksikköä korkeampi kuin vuosi sitten, mutta kuitenkin koko maan keskiarvon alapuolella. Seuduittain tarkasteltuna korkein työttömien osuus työvoimasta on Varkauden seudulla (12,9 %), mutta lähes yhtä korkealla työttömien osuus työvoimasta on myös Ylä-Savossa (12,7 %) ja Koillis-Savossa (12,6 %).