Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä puoltaa noin kuuden miljoonan euron panostuksia vesiosaamiseen, rakennetyöttömyyteen ja matkailuun. Uusilla kehittämishankkeilla vastataan aluetaloudellisiin haasteisiin, jotka nousivat esille parisen viikkoa sitten julkaistussa aluetalouskatsauksessa.

Katsauksen mukaan maakunnan talous oli vuonna 2018 yhä kasvu-uralla, mutta sijoitus maakuntien välisessä talousvertailussa putosi.

Rahallisesti suurin EU-rahoituksen satsaus tehdään Pohjois-Savoon perustettavaan vesiteknologian tutkimus- ja kehittämiskeskittymään. Se on saamassa Euroopan aluekehitysrahaston tukea 2,8 miljoonaa euroa.

Savonia-ammattikorkeakoulun vetämällä Kuopio Water Cluster -hankekokonaisuudella edesautetaan uusien teknologioiden, tuotteiden ja palveluiden kehittämistä vesialan ajankohtaisiin haasteisiin kuten kaivosteollisuuden sekä sellu- ja paperiteollisuuden vesien käsittelyyn. Hankkeen odotetaan synnyttävän myös uutta yritystoimintaa.

Vesiklusteriin on ladattu kovat odotukset. Pohjois-Savo on tarkoitus nostaa Suomen merkittävimmäksi vesiteknologian keskittymäksi vuoteen 2022 mennessä. Keskeisiä toimijoita ovat Savonia-ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Geologian tutkimuskeskus, Ruokavirasto sekä Luonnonvarakeskus.

Maakunnan yhteistyöryhmä puoltaa 1,7 miljoonaa euroa EU-tukea myös Kuopion ja Pohjois-Savon alueen rakennetyöttömyyden hillitsemiseen. Työllistymisen yhteispalvelu ASKEL -hankeparissa työvoimahallinnon ja kunnan välille luodaan työllistymisen yhteispalvelumalli rakennetyöttömien asiakasprosessien hoitoon.

Ensimmäisessä vaiheessa hankkeen kohderyhmän muodostavat kuopiolaiset rakennetyöttömät. Myöhemmin toimintamalli skaalataan myös muihin työssäkäyntialueen kuntiin. Henkilöasiakkaat ohjautuvat hankkeeseen TE-palvelujen kautta.

Euroopan sosiaalirahaston osarahoittama hanke kestää vuoteen 2022 asti. Hankekokonaisuuden kustannusarvio on noin kaksi miljoonaa euroa. Rahoitukseen osallistuu myös Kuopion kaupunki.

Kesäkuussa käynnistyvässä kehitysyhtiö SavoGrow Oy:n Lakeland 2 -hankkeessa jatketaan maakunnan matkailun kehitystyötä satsaamalla tulevina vuosina erityisesti kansainväliseen matkailuun ja sen vetovoimaan. Maakunnan yhteistyöryhmä puoltaa hankkeelle 1,4 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston tukea.

Aluetalouskatsauksen mukaan matkailun aluetaloudellisessa painoarvossa ei ole tapahtunut pitkällä aikavälillä merkittäviä muutoksia. Matkailuklusterin liikevaihto oli vuonna 2018 plussan puolella kolmisen prosenttia, mutta koko maassa alan kehitys on ollut pitkällä ajalla selvästi rivakampaa. Koko maassa liikevaihto kasvoi viime vuonna yli viisi prosenttia.

Takamatkaa on tarkoitus ottaa kiinni pidentämällä matkailusesonkia ja lisäämällä kansainvälisten matkailijoiden osuutta nykyisestä kymmenestä prosentista. Uusia matkailijoita tavoitellaan erityisesti Aasiasta, Keski-Euroopasta ja Venäjältä.

Hankkeessa on mukana kolmisenkymmentä matkailualan yritystä, alueen kunnat, Savonia-ammattikorkeakoulu, Visit Finland sekä yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien edustajia.

Kuva: Kuopio-Tahko Markkinointi Oy


Lisätietoja:

Työllistymisen yhteispalvelu ASKEL
Projektipäällikkö Laura Kukkonen
p. 044 718 3999, laura.mirjami.kukkonen (at) kuopio.fi

Kuopio Water Cluster
Tutkimus- ja kehityspäällikkö Eero Antikainen
p. 044 785 6325, eero.antikainen (at) savonia.fi

Pohjois-Savon Lakeland 2
Projektipäällikkö Sari Hyttinen
p. 020 7464 652, sari.hyttinen (at) savogrow.fi