Pohjois-Savon maakuntavaltuuston puheenjohtaja Kari Rajamäki haluaa pikaisen muutoksen yritystoiminnan kehittämiseen annettuun lakiin, joka koskee valtionavustuksia. Hänen mielestään kunnat joutuvat nyt ottamaan taloudellista vastuuta kansallisesti tärkeän tuotannon turvaamiseksi myös Suomen puolesta.

– Muutoksella tehostettaisiin yritystoiminnan kehittämistä ja rahoitusta Itä- ja Pohjois-Suomessa, missä julkista yritystukirahoitusta tarvitaan.

– Kun otin asian esille maanantaina elpymisrahoitusneuvottelussa valtiovarainministeriön kanssa, oli myönteistä, että palaute työministeri Tuula Haataiselta tuli välittömästi valtiosihteeri Ville Kopran yhteydenoton kautta. Uskon asian etenevän, hän valotti.

Rajamäki muistutti maakuntahallituksen jo elokuussa kiirehtineen lain muutosta, joka mahdollistaisi niin sanottujen kuntahallien rahoittamisen yritystuella.

– Tämä ei saa estää megaluokan investointien toteutumista seutukaupungeissa, hän totesi tänään maakuntavaltuuston työseminaarissa Kuopiossa.

Maakuntahallituksen kokous 24.8.2020: Lausunto hallituksen esitykseksi laiksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi eduskunnalle laiksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi »

Kari Rajamäen avauspuhe kokonaisuudessaan »