Pohjois-Savon liitosta on haettavissa AKKE-hankerahoitusta eli alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahaa. Rahoitus kohdennetaan Pohjois-Savon uuden kasvun suunnitelman toteuttamiseen.

Uuden kasvun suunnitelma on maakunnan elpymissuunnitelma. Se on maakunnan yhteinen tahdonilmaus niistä toimenpiteistä, joilla torjutaan koronaepidemian haitallisia vaikutuksia, edistetään nopeaa palautumista sekä löydetään uutta kasvua ja kilpailukykyä.

AKKE-rahoitettavat hankkeet vahvistavat maakunnan kuntien ja sidosryhmien uudistumista, elinvoimaa ja muutosjoustavuutta koronasta johtuvan talouskriisin haitallisten vaikutusten hillinnässä sekä elpymisessä. Hankkeiden valinnassa priorisoidaan vaikutuksiltaan laajoja, konkreettisia ja nopeasti käynnistettäviä kehittämishankkeita. 

Hallitus jakoi lokakuussa Pohjois-Savon liitolle AKKE-rahoitusta kaikkiaan 758 000 euroa.

Lue lisää »

Muualla verkossa:
TEM:n tiedote 22.10.2020: Alueille yli 100 miljoonaa euroa koronaelvytykseen »