Oikeusministeri Antti Häkkänen
Valtakunnanvoudinvirasto

Valtakunnanvoudinvirasto esittää ulosoton toimipaikkojen vähentämistä nykyisestä 64 toimipaikasta 46 toimipaikkaan. Ne jakautuisivat 22 päätoimipaikkaan ja 24 sivutoimipaikkaan. Pohjois-Savon ulosottovirastolla on toimipaikat Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Esityksen mukaan Varkauden toimipaikka lakkautetaan ja Pohjois-Savon ulosottovirastoon jäisivät Kuopion päätoimipaikka ja Iisalmen sivutoimipaikka. Esityksen mukaan kuitenkin Varkauden talousalueeseen kuuluvan Pieksämäen sivutoimipaikka säilyy.

Pohjois-Savon liitto vastustaa esitystä Varkauden sivutoimipisteen lakkauttamiseksi. Varkauden toimipaikan lakkauttamiselle verrattuna Pieksämäen toimipaikkaan ei ole perusteita, koska Varkauden alueella on noin kaksi kertaa enemmän asioita kuin Pieksämäen alueella. Valtion toimintojen siirtäminen pois heikentää myös kaupungin toipumista rakennemuutoksesta, koska Varkaudesta on poistumassa myös käräjäoikeuden kanslia valtionhallinnon keskittämistavoitteen seurauksena. Valmistelussa ei ole selvitetty riittävästi esitysten aluetaloudellisia vaikutuksia.

Pieksämäen toimitilan säilyttämistä perustellaan myös toimitiloilla, mutta sopivien tilojen järjestäminen Varkaudessa onnistuu myös vastaavasti. Lisäksi Varkauden liikenteellinen sijainti on asioiden hoitamisen kannalta parempi.

Esitys toimipaikkojen vähentämisestä perustuu oikeusministeriön Valtakunnanvoudinvirastolle antamaan toimeksiantoon valmistella ulosottotoimen rakenneuudistusta talouden ja tuottavuuden parantamiseksi vaarantamatta asianosaisten oikeusturvaa.

Valtakunnanvoudinviraston 18.11.2014 asettaman työryhmän ensimmäisessä mietinnössä selvitettiin ulosottomenettelyn yksinkertaistamista, nopeuttamista ja joustavuutta menettelysäännöksiin ja asiakirjojen toimittamiseen liittyvillä muutoksilla ja ottamalla huomioon sähköisessä toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset.

Valtakunnanvoudinviraston 19.1.2016 asettaman toisen vaiheen työryhmän tehtävänä oli valmistella rakenneuudistuksen vaatimat säännösehdotukset, jotka liittyvät ulosoton organisaatioon ja virkarakenteeseen sekä näistä johtuviin välttämättömiin ulosottomenettelyä koskeviin muutoksiin. Tämä ulosottotoimen rakenneuudistushankkeen lainsäädäntötyöryhmä luovutti mietintönsä Valtakunnanvoudinvirastolle 15.5.2017. Työryhmän mietinnön mukaan ulosottolaitos organisoitaisiin yksiportaiseksi siten että keskushallintovirastona toimivasta Valtakunnanvoudinvirastosta ja 22 ulosottovirastosta muodostettaisiin yksi valtakunnallinen virasto. Tämä työryhmä ei tehnyt esitystä toimipaikkojen lakkauttamisesta, vaan ulosottolaitoksen toimipaikoista säädettäisiin oikeusministeriön asetuksella.

Työryhmän toisen vaiheen mietinnöstä annetuissa lausunnoissa pääosin hyväksyttiin yksiportainen virasto, mutta kritisoitiin muun muassa valmistelumenettelyä objektiivisuuden puutteesta, koska mietintöä valmisteli muutoksen kohteena oleva organisaatio itse. Myös ulosoton täytäntöönpanon jakamista laajaan täytäntöönpanoon, erityistäytäntöönpanoon ja perustäytäntöönpanoon kritisoitiin, koska se lausuntojen mukaan johtaisi asiakkaan siirtämistä ulosoton eri vaiheissa eri organisaatioihin ja henkilöiden kesken riippuen kulloinkin sovellettavista täytäntöönpanon kriteereistä, mikä vaarantaisi asiakkaan oikeusturvaa. Jakaminen myös johtaisi henkilöstön osaamisen ja motivaation heikentymiseen perustäytäntöönpanossa.

Edelleen lausunnoissa on arvioitu matkakustannusten kasvavan toimipaikkojen vähentämisen vuoksi, ja myös henkilöstön siirtämistä uusiin toimipaikkoihin pidetään tarpeettomana, koska asioita voidaan hoitaa sähköisesti, mitä perustetta tosin käytetään juuri toimipaikkojen vähentämisen perusteena. Useissa lausunnoissa epäillään esitetyn muutoksen heikentävän ulosottotoimen tehokkuutta, mikä on todettu nykyisellään olevan tehokas. Tavoiteltuja säästöjä ei arvioida syntyvän esitetyillä toimilla, koska mietinnön esityksistä ei ole tehty riittävästi taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutusarvioita.

Pohjois-Savon liitto moittii valmistelua myös siitä, että esityksestä ei ole pyydetty maakuntien liittojen lausuntoa. Pohjois-Savon liitto yhtyykin lausunnoissa esitettyyn kritiikkiin valmistelun puutteellisuudesta ja keskeneräisyydestä. Tämän vuoksi ulosottotoimen rakenneuudistuksen valmistelu tulee keskeyttää, ja asia tulee valmistella uudelleen.

Pohjois-Savon liitto
Marko Korhonen, maakuntajohtaja