Pohjois-Savon maakuntajohtaja Jussi Huttunen löytää paljon hyvää ja kannatettavaa tänään julkaistusta selvityksestä valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon uudistamisesta.

Lauri Tarastin tehtävänä oli selvittää maakuntien liittojen ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskukset) tehtävien siirto sekä pelastustoiminnan ja ympäristöterveydenhuollon järjestäminen tulevassa aluehallintouudistuksessa.

Maakuntajohtajan mielestä historiallisessa uudistuksessa ei kannata tuijottaa liikaa yksityiskohtiin, vaan sitä on tarkasteltava ja rakennettava kokonaisuutena.

– Aidon itsehallinnon neljä tunnusmerkkiä ovat suorat vaalit, verotusoikeus, vapaa sopimusoikeus ja yleinen toimivalta. Hallituksen on ensin asetettava nämä neljä kulmakiveä paikoilleen. Muuten koko rakennelma tulee horjumaan, Huttunen muistuttaa.

Hän pitää vapaan sopimusoikeuden osalta Tarastin esitystä selkeänä. Kunnat ja kaupungit voivat keskenään sopia tehtävistä esimerkiksi elinkeinopolitiikassa.

Sen sijaan yleinen toimivalta olisi jäämässä kunnille, eikä sitä selvityksessä ehdoteta samanaikaisesti maakunnille. Huttusen mielestä alueellisen kehittämisen motivaatio, joka lähtee alhaalta ylöspäin, ei toteudu ilman sopimusoikeutta ja yleistä toimivaltaa.

Huttunen korostaa myös verotusoikeuden tärkeyttä. Uusilla maakunnilla pitää olla verotusoikeus, koska rahoitusvastuu ja kustannustietoisuus kulkevat käsi kädessä.

– Se jolla on rahat tai osa rahoitusvastuusta, suhtautuu kustannuksiin ja kehittämiseen aivan eri tavalla kuin jos rahoitus tulisi sataprosenttisesti valtiolta. Se johtaisi varmuudella siihen, että maakunnat olisivat jonossa lobbaamassa keskushallinnon ovien takana.