Kehittyminen on kiinni yhteyksistä. Itäisessä Suomessa on laaja yhteinen näkemys siitä, että Porvoon ja Kouvolan kautta kulkeva nopea Itärata tarvitaan. Uuden raideyhteyden edistämiseen on vahva tahtotila. Helsingissä järjestettiin keskiviikkona 25. syyskuuta Itärata-seminaari Itä-Suomen alueen päättäjille, jossa käytiin läpi hankkeen tilannetta.

Itäradalle on itäisessä Suomessa vahva tilaus. Alueen 5 maakuntaa ja 12 kaupunkia ovat järjestäytyneet edistääkseen Lentorata–Porvoo–Kouvola-ratayhteyden toteutumista, sillä Itärata nähdään tärkeänä itäisen Suomen elinvoiman kehitykselle.

Tarve itäisen yhteyden kehittämiselle tulee esille myös liikennemäärien kasvun kautta. Henkilöliikenne lisääntyi Lahti–Kouvola välillä yhteensä 25 prosenttia vuosina 2016–2018,

Vastaavasti Kouvolasta itään Karjalan rataa pitkin kasvua oli puolestaan 22 prosenttia ja Savon radalla Kouvolasta pohjoiseen puolestaan vähintään 16 prosenttia.

– Myös kansainvälinen liikenne on kasvanut yli 20 prosenttia. Matkamäärien odotetaan kasvavan edelleen tulevaisuudessa, erityisesti Helsingin ja Lappeenrannan välillä. Itärata vastaa hyvin tähän liikennemäärien kehitystarpeeseen, sillä se varmistaa nopeat ja sujuvat yhteydet koko itäiseen Suomeen ja Pietariin, näkee Kouvolan kaupungin kehitysjohtaja Petteri Portaankorva.

”Porvoo–Kouvola -linjaus on ainoa vaihtoehto, joka palvelee koko alueen tarpeita”

Liikenne- ja viestintäministeriö tiedotti 10. syyskuuta, että neuvottelut Turun tunnin juna -hankeyhtiön ja Suomi-rata-hankeyhtiön perustamiseksi käynnistyvät. Itäisen yhteyden osalta tehdään keväällä valmistuva selvitys linjausvaihtoehdoista. Selvityksessä on mukana kaikkiaan kolme vaihtoehtoa. Itäradan ja Porvoosta Kotkaan suunnitellun Rantaradan lisäksi mukana pohdinnassa on myös jo rakennettu Lahden oikorata.

Kymenlaakson uudessa maakuntakaavaehdotuksessa on piirretty linjaus kahdelle ratayhteydelle: Itäradalle ja itäiselle Rantaradalle.

– Maakuntakaava on mahdollistava kaava. Vaikka ministeriö ottaisi kantaa toisen linjauksen puolesta keväällä, voivat molemmat linjaukset jäädä maakuntakaavaan, Portaankorva toteaa. Maakuntavaltuusto tekee päätöksen uudesta maakuntakaavasta ensi kesäkuussa.

– Itärata Porvoon ja Kouvolan kautta on kuitenkin ainut ratalinjausvaihtoehto, joka palvelee kattavasti koko itäisen Suomen tarvetta, ei vain osaa siitä, Kuopion kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen korostaa.

Taustalla 5 maakuntaa ja 12 kaupunkia

Kouvolan kaupunginjohtajan Marita Toikan mukaan Itärataa edistetään tosissaan.

– Itäisen yhteyden linjauksesta Porvoon kautta Kouvolaan on laaja yhtenäinen näkemys. Itärata hanketta tukevat itäisen Suomen 5 maakuntaa ja 12 kaupunkia sekä alueen kauppakamarit ja yrittäjäjärjestöt, hän korostaa.

Itäradalla on keskeinen merkitys koko Itä- ja Kaakkois-Suomen alueen kehittämiselle. Se yhdistää lähes puoli Suomea nopeiden yhteyksien piiriin ja on ratkaisu, jolla voidaan kääntää itäisen Suomen kehitys nousuun ja saattaa seitsemän maakunnan mahdollisuudet palvelemaan koko Suomea aiempaa paremmin. Saavutettavuuden parantuminen on Itä-Suomen elinehto niin yritysten sijoittumisen, päivittäisen matkustamisen kuin yritysinvestointien kannalta.

Itärata-hankkeessa mukana olevat kunnat ovat sitoutuneet hankeyhtiövalmisteluun. Hankeyhtiön rahoitus käsitellään ministeriön kanssa käytävissä neuvotteluissa, joita ei ole vielä käynnistetty.