Itä-Suomen maakuntaliitot ja kaupungit, yrittäjäjärjestöt ja kauppakamarit ovat asettumassa Kouvolan ja Porvoon kanssa laajaksi rintamaksi uuden raideyhteyden saamiseksi Kuopiosta ja Joensuusta Helsinkiin.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerille ja Liikenneviraston pääjohtaja Kari Wihlmanille tänään toimitetussa yhteisvetoomuksessa esitetään 112 kilometrin pituisen oikoradan rakentamista Kouvolasta Porvooseen ja edelleen Helsingin lento- ja rautatieasemalle.

Itäradaksi nimetty yhteys avaisi samalla nopean junareitin myös Pietariin. Matka-aika Helsingin keskustasta Pietariin lyhenisi 2,5 tuntiin uusien raideyhteyksien ansiosta.

Kouvola-vaihtoehtoa pidetään kansantalouden ja ympäristön kannalta järkiratkaisuna. Linjaus on elintärkeä koko Itä-Suomen asukkaille ja elinkeinoelämälle. Se tukee maan tasapainoista aluekehitystä ja useamman maakunnan saavutettavuutta. Radan vaikutusalueella Helsingin ulkopuolella asuu lähes miljoona suomalaista.

Uusi itärata lentoradan kanssa lyhentäisi matka-aikoja Kuopiosta ja Joensuusta Helsinkiin noin kolmeen tuntiin. Tällä hetkellä Itä-Suomen kaupunkien (Kajaani, Iisalmi, Kuopio, Varkaus, Pieksämäki, Mikkeli, Joensuu, Savonlinna, Imatra, Lappeenranta) saavutettavuus junalla on merkittävästi heikompi Länsi-Suomeen verrattuna. Seutukaupungeissa sijaitsee suuria kansainvälisen vientiteollisuuden keskittymiä, jotka ovat riippuvaisia toimivista yhteyksistä Helsinki-Vantaan lentoasemalle.

Lisäksi Savon ja Karjalan ratojen nopeat junayhteydet Helsingistä tukisivat merkittävästi myös vahvassa kasvussa olevien matkailukohteiden, kuten Saimaa, Tahko, Koli ja Vuokatti, vetovoimaa ja uusia investointeja.

Alustavien kartoitusten mukaan Helsinki–lentokenttä–Porvoo–Koskenkylä–Kouvola -itärata on mahdollista tulkita osaksi Scandinavian-Mediterranean -käytävää, jolloin se kytkeytyisi Välimereltä Pohjois-Eurooppaan kulkevan rautatieverkoston kehittämiseen. Se veisi ratahankkeen askeleen lähemmäksi EU:n Verkkojen Eurooppa -rahoitusta.

Lisätietoja
Paula Qvick, suunnittelujohtaja
p. 044 7142646, 045 6403434