Pohjois-Savon maakuntahallituksen kokous pidettiin tänään poikkeuksellisesti Varkaudessa. Jatkossa osa maakuntavaltuuston ja -hallituksen kokouksista järjestetään eri puolilla maakuntaa. Maaliskuussa hallitus jalkautuu Suonenjoelle ja toukokuussa Kaaville. Syyskuussa kokous on Leppävirralla.

Kokouksen alussa Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston johtaja Kari Aalto antoi perinteisellä metsäteollisuuspaikkakunnalla katsauksen EU:n pitkän aikavälin budjetista ja koheesiopolitiikan valmistelutilanteesta.

Aalto nosti esille Euroopan vihreän kehityksen ohjelman, joka on komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin lanseeraama Euroopan uusi kasvustrategia. Sen avulla pyritään vähentämään päästöjä ja luomaan samalla uusia työpaikkoja.

– Osana Green Deal -ohjelmaa komissio tulee valmistelemaan myös metsiin ja maankäyttöön liittyviä linjauksia. Näillä on vaikutusta myös Itä- ja Pohjois-Suomeen.

Metsäteollisuus on arvostellut ohjelmaa siitä, että siinä ei huomioida riittävästi Suomen kannalta tärkeitä puunjalostuksen ja metsien suomia mahdollisuuksia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Myös Euroopan parlamentin savolaisjäsen Elsi Katainen liittyi tänään arvostelijoiden joukkoon. Hän ilmoitti jättäneensä Euroopan komissiolle kirjallisen kysymyksen biotalouden ja puurakentamisen puuttumisesta vihreän kehityksen ohjelman tiedonannosta. Aalto on Kataisen kanssa samoilla linjoilla.

Hän pitää erityisen haasteellisena ohjelmaan sisältyvää niin sanottua oikeudenmukaisen siirtymän mekanismia, jolla tuetaan hiilineutraaleihin energiamuotoihin siirtymistä. Se on tuomassa Suomelle 165 miljoonaa euroa lisärahoitusta fossiilisista polttoaineista luopumiseen.

– Vastaavasti se sitoo Suomen EU:lta saamaa rakennerahastojen käyttömahdollisuuksia. Käytännössä 250–500 miljoonaa euroa rakennerahastovaroista voi olla poissa muusta kehittämisestä.

Aallon mielestä Green Deal voi olla myös mahdollisuus suomalaisille korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille.

– Tutkimus- ja innovaatiotoiminta ja siihen tarjottava tutkimus- ja kehittämisrahoitus on ohjelman ytimessä. Se tulee vaikuttamaan rakennerahastovarojen käyttöön myös Pohjois-Savossa, joten hanketoimijoiden on syytä kiinnostua ja valmistauduttava Green Dealiin jo nyt. Meidän on oltava valmiina, hän kertoi.

Kari Aalto sekä erityisasiantuntijat Tanja Lepistö ja Jenna Huhtanen tekevät tällä viikolla Itä-Suomen kiertueen.


Lisätietoja:
Kari Aalto p. 040 7738888