Euroopan komissio on valinnut kilpaillun hakuprosessin kautta seitsemän uutta eurooppalaista aluetta teollisen muutoksen alueiden pilottiinsa. Valittujen alueiden joukkoon kuuluvat Itä- ja Pohjois-Suomen lisäksi Espanjan Cantabria, Keski-Ranska, Ranskan Grand-Est, Iso-Britannian Suur-Manchester sekä Slovenia ja Liettua.

Joulukuussa 2017 pilottiin valittiin jo viisi aluetta, joten kaikkiaan pilottiin osallistuu nyt yhteensä 12 eri aluetta.

Valituiksi tulleet alueet pääsevät kehittämään aluekehittämisstrategioitaan omien älykkään erikoistumisen prioriteettiensa pohjalta. Tavoitteena hankkeessa on alueen teollisuuden uudistaminen kestävällä tavalla sekä alueen luonnonvarojen kuten metsän, puhtaan luonnon ja kaivannaisten älykäs ja kestävä hyödyntäminen talouskasvun tukemiseksi.

Itä- ja Pohjois-Suomen seitsemän maakuntaa – Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Kainuu, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo – tulevat pilotin aikana tiivistämään yhteistyötään monin eri tavoin. Pilottitoimintaa koordinoi Lapin liitto.

Itä- ja Pohjois-Suomelle tarjotaan monipuolista tukea kasvun vauhdittamiseksi

Komission ulkopuoliset asiantuntijat sekä Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD) tarjoavat alueille kohdistettua räätälöityä avustusta. Alueita autetaan tulevaisuuden työpaikkojen valmistelussa sekä innovaatiotoiminnan laajentamisessa. Lisäksi niitä tuetaan siirtymisessä kohti vähähiilistä taloutta ja yrittäjyyden edistämisessä.

Kukin alue saa Euroopan aluekehitysrahastosta 200 000 euroa ulkopuolisten asiantuntijoiden työn kustannusten kattamiseen. EAKR:sta varataan myös jokaiselle alueelle enintään 300 000 euroa uudistettujen strategioiden toimeenpanon vauhdittamiseksi. Alueellisten strategioiden tulee olla valmiita vuoden 2018 loppuun mennessä, jotta niitä päästäisiin toimeenpanemaan vuonna 2019.

Regions in Industrial Transition -pilotti on osa toimenpidekokonaisuutta, jonka Euroopan komissio esitti heinäkuussa 2017 Euroopan alueiden innovaatiotoiminnan vahvistamiseksi, sekä kasvun ja työllisyyden parantamiseksi.

Avainpaikka EU-rahoituksen tulevaisuuskeskusteluun

EU-komissio valmistelee parhaillaan esitystään EU:n seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä vuoden 2020 jälkeiselle seitsenvuotiskaudelle. Tähän liittyen tullaan myös EU:n aluepolitiikkaa uudistamaan. Kullekin jäsenmaalle ja alueelle suunnattavan aluekehitysrahoituksen määrästä tullaan käymään myös kova vääntö, varsinkin kun unionin budjettiin kohdistuu merkittäviä leikkauspaineita suuren nettomaksajan Iso-Britannian EU-eron myötä.

Itä- ja Pohjois-Suomen alueet tarvitsevat jatkossakin riittävät resurssit elinkeinoelämän kehittämiseksi. Pysyvät haasteet kuten harva asutus, pitkät etäisyydet ja kylmä ilmasto vaativat keskivertoaluetta suurempia panostuksia menestyksen takaamiseksi. Aktiivinen osallistuminen pilottiin tarjoaa Itä- ja Pohjois-Suomelle hyvän mahdollisuuden tuoda esille alueen kehittämistarpeita EU-instituutioiden suuntaan. Toisaalta alueelle tarjoutuu myös mahdollisuus osoittaa pitkäjänteisen aluekehitystyön hyviä tuloksia.

Lue lisää:
Commission supports more industrial regions to build resilient and competitive economies