Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat julkaisivat tänään Mikkelissä päättyneen huippukokouksen päätteeksi yhteisen kannanoton. Siinä otetaan kantaa sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun rahoitukseen, uusien maakuntien itsehallinnollisuuteen ja EU:n koheesiopolitiikan uudistamiseen.

Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat suhtautuvat myönteisesti sote- ja maakuntauudistukseen. Kannanotossa kuitenkin muistutetaan valmisteluun otetun jatkoajan aiheuttavan maakunnille merkittävää taloudellista lisärasitusta.

Maakunnat esittävät, että uudistus huomioidaan vahvasti myös Suomen EU-politiikan linjauksissa. Se mahdollistaa EU-rahoituksen vahvemman kytkennän aluelähtöiseen kehittämiseen.

Maakuntien mielestä Suomen tulee asettaa neuvottelutavoitteensa siten, että maakuntien rakennerahoituksen saanto ei ainakaan alene nykyisestä. Maakunnat eivät myöskään kannata uusien kuluerien, kuten maahanmuuton ja puolustusyhteistyön, sisällyttämistä EU-budjettiin koheesiopolitiikan sisälle.

Lisätietoja:
Pekka Leskinen, Pohjois-Savon maakuntahallituksen 1. varapuheenjohtaja
p. 0440 310325

Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja, Pohjois-Savon liitto
p. 044 7142 648